Nytænkning i praksis

Social innovation & entreprenørskabarbejder vi studerende med, at udtænke socialt innovative og entreprenelle idéer til en reel form, hvor vi inddrager vores social / special-specialisering. Vi studerende har modtaget undervisning i, at nytænke den pædagogiske praksis og finde på løsninger af eksisterende udfordringer. Gennem undervisningen, har der været fokus på, at vores projekt skulle understøtte FN’s Verdensmål samt skabe social kapital for andre mennesker.
Vi vil skabe GRØN FESTIVAL, der er en socialøkonomisk ungdomsorganisation, der gennem projekt- og oplysningsarbejde arbejder for visionen om at forebygge klimaforandringer.

83% vil have klima på dagsordenen

En undersøgelse foretaget af EU viser, at 83 procent af danske unge mellem 15 og 30 år mener, at den grønne dagsorden er det vigtigste spørgsmål for EU. Denne bekymring for klimaet blandt unge, afspejler sig også i rapporten “Mental Health and Our Changing Climate”, der er udgivet af American Psychological Association. Rapporten påviser at der er en stigende tendens til, hvad forskerne bag rapporten kalder klimaangst.

Hvad er GRØN FESTIVAL?

Af den årsag er ideen til GRØN FESTIVALudsprunget, da vi ønsker at være en organisation, hvor de unge i fællesskaber kan kanalisere deres bekymringer over i handling. GRØN FESTIVALvil afholde én festival årligt i Valbyparken, hvor omdrejningspunktet for festivalen er en klimamesse, hvor unge har mulighed for tilkøbe en stand og pitche et projekt, der skal begrænse klimaforandringer. De unge kan pitche deres projekt for en jury bestående af klimaeksperter og investorer,  samt for festivalens besøgende. Slutligt vil juryen finde frem til den endelige vinder, som vil modtage et økonomisk beløb, samt hjælp og rådgivning til at videreudvikle og realisere deres projekt.

Sideløbende med klimamessen, tiltænker vi at der skal foregå en række aktiviteter på GRØN FESTIVAL:

  • Musiske indslagpå festivalens store og lille scene, hvor kendte musikere optræder i samarbejde med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel og Hjemløsekoret fra København.
  • Workshop“Fremtiden er lysegrøn” hvor Mads Holst give værktøjer til, hvordan forældre, børn og unge kan lære at håndtere bekymringer for klimaet.
  • Oplæg ved klimaengagerede influencere:Laura Keil, Emilie Lilja og Johanne Jacobsen. På festivalen vil influencerne facilitere et oplæg om hvad det vil sige at være ung og leve i et samfund, hvor klimadebatten præger den politiske dagsorden og om deres vej til en mere klimavenlig livsstil.
  • Politisk debat, hvor miljøminister Lea Warmelin og de øvrige partiers ordfører inden for klimaområdet vil debattere den grønne omstilling, med fokus på hvilke politiske tiltag der skal til for at gøre en forskel for klimaet.
  • Workshoppen “Børnenes grønne fremtid’’Gennem denne workshop har børn mulighed for, at stille spørgsmål til ultra:bit, der er udviklet af DR sammen med store dele af undervisningsverdenen. Ulta:bit har en landsdækkende konkurrence ‘Knæk Klimakoden’, der handler om at finde på teknologi-idéer, der kan gøre verden mere klimavenlig ved at arbejde med mikrocomputeren “BBC micro:bit”.
  • Madboderhvor besøgende har mulighed for at tilkøbe et klimavenligt måltid. Her samarbejder GRØN FESTIVALmed Fair Mad, der udspringer fra den socialøkonomiske virksomhed Sundhedscaféen, som drives af kokken Claus Brænder sammen med nytilkomne flygtninge.
  • Live rapportering fra Festivalen, hvor GRØN FESTIVALsamarbejder med  TV Glad om at dække de aktiviteter der vil foregå på dagen samt interviewe festivalens deltagere på klimamessen og festivalens besøgende.

I året op til festivalen, vil deltagerne have mulighed for at møde andre unge og få hjælp og sparring til deres projekt fra kompetente rådgivere i GRØN FESTIVALSworkshop-hus der har åbent i et fast tidsrum, en fast hverdag på en fast lokation. Her står arrangørerne af GRØN FESTIVALog DTU-studerende klar til at facilitere den ugentlige workshop og skabe skabende fællesskaber, med udgangspunkt i henholdsvis deres pædagogiske og naturvidenskabelige faglighed.

Vores pædagogiske baggrund, finder her igennem sin legitimitet, da vi med udgangspunkt i vores faglighed, er i stand til at skabe inklusion. Det gør vi ved at understøtte de unge samt mennesker med sociale vanskeligheder, samt psykiske og / eller fysiske funktionsnedsættelsers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver på en innovativ måde. Derved er vi i stand til opfylde fagets kompetencemål, om atudfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organiseringsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen. 

 

Olivia Mark
Mette Friis Møller
Emma Andersen

 

 
puce17-se01