Seminardagkatalog

Vores projekt indeholder punkt 11 og 12 af FN’s 17 verdensmål, som handler om at gøre lokalsamfundet bæredygtigt. Vi har fokus på grønt klima, hvor vores mål var fremhæve borgernes synspunkt omkring klimaet. Vi har afholdt et projekt da vi gerne vil involvere og bevidstgøre deltagerne i et grønt Tingbjerg til fremadrettet brug.

Formålet er at borgerne skal mødes på tværs af alder, etnicitet og køn. Derudover ville vi skabe en fælles oplevelse og gøre dem mere miljøbevidste og sammen tage ansvar om Tingbjerg.

Vi har gjort brug af kulturhuset som samlingssted, hvor vi har tilbudt drikke og snacks til eventet, for at give målgruppen en god velkomst. Som produkt, har vi fremvist en bæredygtig skraldespand vi selv har bygget, og dekoreret i samarbejde med skolebørn op til vores event.

Pressemeddelelse:

Vores tema handler om grønt klima i bydelen Tingbjerg. Med henblik på bæredygtighed og grønt klima vil vi sætte fokus på de omtalte emner og involvere borgerne i kulturhuset for at høre deres perspektiver omkring emnerne. Vi vil prøve at ændre diskursen i forhold til, hvordan man omtaler miljøet, hvor vi giver borgerne taletid og høre om hvad man kunne gøre for at ændre kulturen omkring grønt klima i bydelen Tingbjerg. Vi har lavet en skraldespand sammen med nogle borger fra Tingbjerg i form af affald så vi holder konceptet omkring genbrug som er bæredygtigt og miljøvenligt. Vi giver borgerne medbestemmelse i forhold til design og budskaber. Vi har lavet research omkring hvem der kunne være oplagte at have med og hvem der har vist interesse for vores lille event. I forhold til vores empiriindsamling har vi har henvendt os til forskellige målgrupper i Tingbjerg.

Aktivitet på seminardagen:

På vores seminardag ville vi benytte vores tid til at holde et kort oplæg om modulet og projektet samt vores samarbejdspartner. Under oplægget vil vi fremvise en skraldespand vi selv har lavet i samarbejde med Tingbjergs borger.

Herefter ville vi gerne udføre vores aktivitet ved at lave en lille leg. Det kommer til at foregå i en rundkreds, hvor man kaster bolden til hinanden i takt med man skal nævner et ord om bæredygtighed/forurening/genbrug.

Til sidst ville vi høre jeres mening om alternative til andre aktiviteter vi også kunne benytte os af.
pucf17-kk01