Grøntsagstryk med gruppe 6

 

Aktivitetsbeskrivelse:

Vi har lavet vores aktivitet i en daginstitution, hvor vores målgruppe var alderen 5-6 år. Vi startede med at lave en samling og forklaret dagens aktivitet og formål. Vi præsenterede de ting, som skulle bruges til aktiviteten, navnene på grøntsagerne og farverne og hvad de forskellige grøntsager smager af.

Didaktisk Overvejelser:

Vores læringsmål med aktiviteten var, at udvikle børnenes kreativitet, fantasi og udtrykker sin fantasi på forskellige måder og fremhæver forskellige vinkler af det, på den måde får de forskellige ideer og udfordrer deres fantasi evner. Ud over kreativitet og fantasi, har vi også snakket med børnene om sundhed, i forhold til de grønsager vi brugte, hvor sundt det er at spise disse grøntsager og inkluderet børnene med i samtalen, ved at spørge dem hvilke grøntsager de bedste kunne lide. I den styrkede pædagogiske læreplan, står der at, ”Læringsmiljøjet skal understøtte, at børn engagerer sig i leg og aktiviteter, der inviterer dem til at udfolde, udforske og erfare sig selv og hvordan på mange og nye måder.”

Malcom Ross’ Model:

 

Vi har arbejdet meget med en model af Malcolm Ross, som tager udgangspunkt i, at den enkelte får en række indtryk, som skaber en impuls, for herigennem fantasien, at blive til en idé i form af mange følelsesladet indre og mentale billeder. Disse indre billeder bliver gennem eksperimenterende arbejde, udtrykt gennem et æstetisk medie. Man udfordrer og udtrykker impulsen. Gennem det kreative form arbejde eksperimenterer den enkelte sig frem til et produkt, som er et udtryk for de fantasier, som satte gang i processen. I denne proces, får man igen nye idéer, som igen kan udtrykkes æstetisk. Man har til sidst udtrykt sig gennem et medie og hermed skabt et endeligt udtryk (Austring & Sørensen, 2006, s.149

Impulsen bliver skabt gennem oplevelser. Vi vil forsøge at sparke impulsen i gang, ved at I visuelt får nogle indtryk ved hjælp af de materialer, som I skal arbejde med. Dette håber vi vil gøre jer nysgerrige og give jer lyst til at eksperimentere.

Sansning – mødet med materialerne under aktiviteten er det særligt den visuelle, og den taktile sans der kommer i spil. Læg mærke til materialernes flader og fordybninger, og afprøv et aftryk samt at benytte vores sanser. at røre, føle, lugte, se, bevæge og følelsesmæssige indtryk hverdag. Eksperimenter gerne med mængden af maling.

Fantasi – Evnen til at kunne forestille sig ting der ikke er tilstede eller ikke eksisterer – at danne sig forestillinger og få ideer. Vi vil forsøge at få fantasien i spil ved visuelt at få skabt et indtryk ved hjælp af malerierne. Derigennem skal i danne jeres egne ideer til, hvilke materialer i skal bruge for at skabe jeres udtryk.

Kreativitet:

Kreativitet er en handling, der gør ny og fantasifulde ideer til virkelighed. Så kreativitet betyder faktisk om at kunne komme med noget nyt.(V. J. Sieling, Kreativitetens psykologi 2013)

For eksempel i daglig tale, når børnene laver noget med håndværker eller materialer i en ´´krea-rum´´ siger voksne, ”neeej, sidder du der med pladevat, lim, og nissestøvler-waoow hvor er du kreativ.” Men i faglig tale er der flere forståelser alt efter sammenhæng og teoretiker.

Sieling mener, kreativitet opstår i spændet mellem konvergens (den kendte verden) og divergens(den mulige verden). Sieling ser kreativitet som det, der stimulerer og understøtter barnet i udvikling og læring.

Vores aktivitet handlede, også om at være kreativ, for eksempel børnene selv fik mulighed for at blande farver, skære frugter, og brugte håndværker for at lave figur på grøntsager. Eksempelvis sad et barn og fik skåret en peberfrugt og farvede den for derefter at trykke den på et stykke papir og sagde ”Jeg har lavet en blomst.”

Medlemmer af gruppen:

Esra Ucak Kucukyildiz, Hilal Kaya & Fadoua Tazgharti

puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s