Seminardag Gruppe 2a

 

 

Socialt innovation & entreprenørskab

På VK-forløbet bliver vi undervist igennem vores profil social innovation entreprenørskab om sammenskabelse som omhandler at skabe rum med nye ideer der omsættes og skaber værdier inden for intuitionens kerneområde.

Vi bliver undervist i at rette vores fokus ved at inddrager vores socialt special-specialisering ved at være nytænkende i både måden hvordan vi tænker og handler kreativt på og samtidig være systematiske og strategiske. Det gøre at vi bruger diverse innovations modeller som er med til at vi kan bygge broer og danne et solidt fundament i vores skabelse.

GrOwZone

Mit projekt GrOwZone er et fortælleværksted som handler om kulturelle udtryksformer og værdier, hvor det vil komme i form af narrativer fortællinger fra børn og unge, hvor deres refleksion og selvindsigt omkring deres liv er i fokus.

GrOwZone fortælle værksted vil ud fra de forskellige narrativer som er blevet fortalt vil være drivkraften bag den frigørelse af den enkeltetes valg udefra en statement de selv er med til at skabe. Den skulle gerne give en indtryk og aftryk af at skulle motivere, inspirere og opløfte de enkelte individer for deres videre udvikling. Formålet er at i relation mellem  deltagerne og deres egen kultur og kulturelle udtryksform får et platform, hvor de meget gerne skulle føle sig motiveret til at kommuniker deres tanke og følelser blandt og med hinanden ved at de bliver set , hørt , støttes og respekteres.

Målgruppen er borger med behov for særlig  støtte også kaldes ifølge BUPL de ”gråzonebørn”  (BULP, 2018). Man kan tydelige se at jeg leger kreativt med bogstaverne og dens betydning som stamme fra ”gråzonebørn ” ved at forme mit eget ord GrOwZone.  Jeg har valgt at fokusere på aldersgruppen 12-20 år da de år kan være  vigtigt og kritisk stadie i ens udvikling. Ifølge den anerkendte tysk – amerikanske psykoanalytiker og udviklingspsykolog Erik H. Erikson (1902-1949) var kendt for sin teori om menneskers sociale udvikling og for at opfinde” begrebet ” identitetskrise. Jeg har derfor blandt andet valgt at fokuser på hans udviklingsmodel om de 8 faser. Ved at zoome ind på den 5 fase, som hedder identitets kontra identitets forvirring , hvor det omhandler alderen 12-20 år. Her taler ham om den indre og ydre konflikt som kan opstår i barnet eller i  den unges liv i denne fase, da identitet er både individuelt og socialt og vigtigheden i at de to identitets grupper høre sammen og arbejde sammen. (Larsen, psykologien veje, 2013).

Konceptet GrOwZone fortælleværksted udføres hvor jeg som aktøren kan kontaktes af diverse bosteder, opholdssteder samt højskoler. Det vil også foregår således at man kan får tilbudt et besøg af GrOwZone som fx vil være  5-7 timer. Når jeg kommer som gæst, vil jeg blive præsenteret for deltagerne i workshoppen om hvem jeg er og lidt omkring min baggrund. Det er vigtigt at pointere at kommunikationen og dialogen reguleres alt efter stemningen på stedet.

Vision

Visionen med projektet er at afsættet en realistisk tid sammen med deltagerne, hvor vi får muligheden for at danne en autentisk og troværdige relation til hinanden. Hvor vi i fællesskab skaber ny narrativer og perspektiver om de enkeltes rejse gennem livet. Efter præsentation af mig vil de resterende tid være hvor jeg sætte fortælleværksted  i gang , hvor 8-10 deltagere deler deres narrativer eller livshistorier. Det gør at med tiden inde i forløbet kan vi enten i fællesskab, eller den enkelte danne en statement som stamme fra vedkommendes livshistorie. GrOwZone fortælle værkstedet mono ud i at deltagerne får lavet en tryk på en T-shirt med deres helt unikke statement.

Mulighederne efterfølgende vil være for at får printet sin T-shirt:

  • Deltagerne fra fortælleværksted vil har mulighed for at komme med ud til et trykkeriet hvor vi sammen ser hvordan deres statement på deres T-shirt bliver trykt.

 

  • I fællesskab sammen med deltagerne fra fortælleværksted vil vi udføre det kreativ arbejde sammen på bostedet, opholdsstedet eller efterskolen hvor vi sammen klipper de enkelte bogstaver ud som stammer fra det valgte statement og trykke det på den valgte T-shirt.

 

Formål

Formålet er at deltagerne meget gerne kunne få en effektiv positiv følelse og oplevelse ved at handle og blive motivere  til at skabe et ryk i deres personlig udvikling. Aktiviteten gør at den åbne op kommunikation for at deltagerne inddrager dem som er i nær relation til dem, fx deres familie, venner støtte person eller beboerne på bostederne.

Resultatet skulle gerne være en følelse af frigørelse, udvikling og ikke mindst at føle sig inspireret eller motiveret  til at vokse, det skulle også meget gerne medføre at deltagerne er klar til at bryde ude af deres egen stigmatisering.

Ved at høre og se os om hvad Growzones fortælleværksted konceptet er baseret på,  vil vi opfordre alle dem som spotte ordet og symbolet  #GrOwzone om det er på en T-shirt , på en poster fra gaden , via de forskellige sociale media eller websites vil være med til at støtte eller bidrage med et beløb på 8 kr. da det tal symbolisere de 8 faser i det enkelte individs udvikling. Her vil du med sikkerhed vide hvad din penge går til ved at give dit aftryk på at du er med til at støtte et menneske i sin vækst.

Vores motto er: at GrOwZone handler om udvikling, hvor forbedring, en bevægelse fremad og en positiv retning er i fokus.

Venlig hilsen

Margaret Pascascio (Gruppe 2a)

#GrOwZone #Fortælleværksted #Growsoyoucanflow

puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01