Natur og udeliv 

I vores studiegruppe havde vi forskellige udgangspunkt set i relation til naturfaglig viden og dermed forskellige grundlag for at vælge natur og udeliv, dog kan vi nu konstatere, at alle kan være med! Undervisningsgangene ude i naturen har budt på grænse rykkende udfoldelser. Bruger man naturen som læringsrum vil man opleve hvad det gør ved krop og sind når der er højt til loftet. Stressniveauet falder hos både børn og voksne, og der er plads til fordybelse. Naturen er med til at skabe nysgerrighed, glæde, sammenhold og venskaber. Det kan overføres til pædagogisk praksis.

Børn i dag lider af naturmangel, som påvirker børns mentale og fysiske sundhed, det bliver påpeget af Karen Wistoft, lektor i sundhedspædagogik. Når børn ikke ved hvor kyllinger kommer fra eller har en bevidsthed om dyrs opvækst, så er det svært for børnene at skabe en forståelse og på længere sigt træffe selvstændige og hensigtsmæssige beslutninger set i relation til fx. dyrevelfærd og klimadebatten. Derudover påvirker det også børnenes stress niveau, at de ofte befinder sig inden døre, enten i institutionen i små rum med højt støjniveau, eller hjemme med en IPad i skødet; det kan medføre at de mentalt brænder masser af energi af, men deres motoriske fysik lider under det.

Det kan være simpelt at få børnene ud i naturen, og det kræver få midler. Man skal ikke lade sig afskrække, men blot være nysgerrige sammen med børnene. Her kan iPad bruges som et pædagogisk redskab, hvis man for eksempel støder på en lille ukendt bille. Et naturforløb kan være så simpelt som at gå ud på legepladsen og grave efter regnorme, være undersøgende sammen med børnene, have forstørrelsesglas med, tage regnormene med ind i institutionen, og bygge et terrarium til dem, så børnene kan undersøge den fortsatte proces. Hvilket også dannede ramme om et projekt vi udførte med en gruppe børn.

I den nye styrkede læreplan hedder det femte læreplanstema Natur, udeliv og science. Science begrebet kan på nogen virke skræmmende og derfor afholder det nogle pædagoger fra at prøve kræfter med det. Men science i dagtilbud er blot en aktiv med inddragelse af naturen og naturfænomener i børnehøjde og begrebet kan koges ned til “kan en regnorm lave lyd?”.


CPE16o-NU11
CPE16o-NU11