Seminardag

 

På modul H/I’s fortælleværksted har vi bl.a. stiftet bekendtskab med æstetiske aktiviteter og lært at tilrettelægge, udføre og vurdere æstetiske læreprocesser der understøtter menneskets kreativitet. På modulet har vi arbejdet med emnet livsfortællinger og om hvordan dit narrativ skabes via oplevelser hele livet igennem.

 

På seminardagen vil vi igennem begrebet skam forsøge at skabe et billede af hvordan menneskets oplevelser og erfaringer med emnet har indflydelse på dets identitet. Hvad udledes skam af og hvor kommer det fra? Skammen har en eksistentiel oprindelse et sted fra i barndommen og kan hæmme en videre hen i livet. Men er det udelukkende dårligt at have skam i livet? Oftest er skam forbundet med noget negativt, men måske kan det også ses som værende et moralsk kodeks og et tegn på at vi er dannede.

 

Vores æstetiske aktivitet blev afprøvet i samarbejde med en 9. klasse. Her fortalte vi om emnet og bad dem skrive, de ord de forbandt med ordet skam op på tavlen. Her kom alt fra farveblindtil at gøre noget flovt. Herefter skulle de nedfælde en personlig episode, eller en ting som de forbandt med skam, og forsøge at sætte ord på den følelse de havde, da situationen fandt sted.

 

Fremgangsmåde

Formål: Visionen er at give et større kendskab til dannelse og identitet.

Mål:Ved at bruge begrebet skam, vil vi forsøge at få den enkelte til at reflektere over de indtryk personen har omkring skam og gøre dem til udtryk. Igennem ord skabes en virkelighed. Ved at dele deres oplevelse og episoder hvor skam er det bærende element, kan der måske opstå relationer igennem det fælles tredje og derved også et fællesskab.

Indhold: Indholdet er definitionen af begrebet skam for den enkelte.

Metode:Vi vil have den enkelte til at reflektere over ordet skam og hvilke associationer de får. Vi vil inddrage os selv gennem personlige oplevelser hvor vi har følt skam, i håb om at skabe en fortrolighed og kontakt til gruppen og derved motivere dem til at tænke over en episode i deres liv hvor de har følt skam, og dele den med resten af holdet.

Organisering:Vi starter med at positionere os i front, ved at fortælle om vores egne personlige oplevelser. Herefter sættes diverse øvelser i gang.

Mai, Benner og Mia.
CPE16o-KU18F
CPE16o-KU18F