Sara Ahmad – 101171084

Louise Runge Svendsen – 101171077

På vores uddannelse på københavns professionshøjskole, hvor vi begge læser til socialpædagog, er vi blevet tildelt valgfaget, kulturmøde og interkulturalitet. Som en del af valgfagets forløb, skal vi være på et feltbesøg og vi bestemmer selv hvor henne. Feltbesøget forløber over flere dage, hvor vi både skal være observerende og deltagende. Her har vi været på et dagtilbud, for unge med autisme spektrum og de arbejder under serviceloven paragraf 104 , med en stu udsendelse

Vi var på feltbesøg i nogle dage, og her observerede vi en episode, som vakte vores interesse meget. Det var den frokost opdeling der var på dagtilbuddet, hvor de muslimske unge og de ikke-muslimske unge var opdelt ved hver deres bord.

Vi spurgte derfor ind til, hvilken grund der ligger bag denne opdeling. Her var deres argument, at det var grundet de unges store kulturforskelle, og der har været en episode, hvor en muslimsk elev, havde fået noget svinekød fra en anden elevs madpakke. Den episode havde skabt mange problemer med elevens familie og dette ville de undgå igen, ved at lave denne faste frokost opdeling. Denne episode mener vi kan undgås på mange andre måder og at denne frokost opdeling i stedet skaber en eksklusion mellem to kulturer, frem for at konflikthåndtere. I vores tildelte valgmodul bygger noget af teorien på de kulturbegreber og de kulturmøder der er i Danmark, samt kulturidentitet. Herunder hvordan man kan integrere andre, som ses i strid mod den frokost opdeling der er på dagtilbuddet, hvor de her modsat eksludere eleverne på baggrund af deres kulturer. På valgmodulet havde vi også fokus på hvilke indsats man selv som fremmed skal yde, for at opnå integration.
For at kunne ændre denne ordning, så er der nogle forbehold man skal være opmærksom på og det skyldes at vi har med unge, der har autisme og mange kan derfor være afhængige af den faste struktur. Denne nye ordning, kan medføre at eleverne i stedet bliver stresset og usikre og derfor kan eleverne begynde at være udadreagerende eller begynde at reagere uroligt. 
Under valgfag forløbet arbejdede vi med kulturbegreber. De kulturbegreber vi har valgt at sætte vores fokus på er Iben Jensens teori om det beskrivende og det komplekse kulturbegreb. Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb repræsentere to forskellige opfattelser af kultur. Det beskrivende kulturbegreb ses ved de værdier, regler og normer som vi mennesker har tilegnet os fra vores egen nationalkultur, og hvor alle i ens nationalkultur deler de samme værdier, regler og normer og derfor bruges ens kulturbaggrund til at forklare hver isærs handlinger. Derfor kan det være et kulturbegreb der kan være vanskeligt at bruge i flerkulturelle samfund, som vi er her i Danmark. Det komplekse kulturbegreb, bygger modsat på at kultur ikke er noget man har, men er noget der bliver skabt i sociale fællesskaber. Derfor ses kultur her noget som hele tiden er under forvandling. Og menneskers handling forklares ikke med ens kultur, men af, at vi mennesker påvirkes af det sociale, det kulturelle og det individuelle og det er der der former os.
I vore valgfagsforløb har vi også beskæftiget os med kulturel identitet og dette lægger også op af to forskellige forklaringer. Kulturel identitet befinder sig mellem psykologi og sociologi. Her er der nogle forskere der ser begrebet kulturel identitet som, en følelse af folkesjæl, hvor der modsat er nogle forskere der ser det som en social konstruktion. Altså at man sammen med andre skaber ens identitet og denne social konstruktion har fokus på den måde vi taler sammen og dermed konstruere vi i fællesskab virkeligheden.

Vi tænker derfor at i forhold til spise ordningen, at det kunne være mere giveligt at eleverne og pædagogerne tilsammen lavede deres egen spisekultur, hvor der var plads til forskelle, men samtidig også skabelse af fælles kultur. Derfor ville vi tage afsæt i en aktivitet der skaber den plads til forskelle, ved at vi nævner nogle udsagn, som hver elev skal svarer enig eller uenig i. Det synes vi er relevant, fordi vi derigennem viser at man kan være forskellig på tro og madkultur, men kan være ens i så meget andet og denne forskel ikke skal gøre at man ekskludere andre mennesker. (Billede fra frokost bordene)

pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03