Vi skal tegne😊

Seminardag Katalog; Udarbejdet af Vlasta, Emre og Morad; puce17-ku05v

Fraktal teknik tegning er en form for terapi. Det er en simpel aktivitet som åbner en masse muligheder og forandring for individet som alle målgrupper fra skole fritid og op ad kan deltage i. Ro, afslapning, selvtillid og selvrespekt som bliver hjulpet på vej med flow hvori man opnår en komplet fordybelse og tilstedeværelse i aktiviteten.

Aktiviteten fungerer på den måde, at man minimum har 24 forskellige farver, en sort blæk pen og papir, dog er det bedst hvis papiret er tykkere end normal A4 printerpapir.

Man lægger papiret foran sig vandret. Læg blæk pennen mod papiret, luk øjne og begynd derefter at tegne med en moderat fart i 60 sekunder uden at løfte pennen fra papiret og fylde hele papiret ud uden at gå ud over kanterne.

Derefter vælger man blindt en farve ud fra de minimum 24 forskellige farver hvor man skal bruge den samme farve minimum 3 og maksimalt 10 gange, farverne må ikke være naboer inden for felterne.

Disse rammer og tiltag kan ændres under visse forudsætninger som skulle opstå. Ud fra målgruppen, så kan målet og læringsforudsætningerne ændre på rammeforudsætningerne. Generelt så er rammerne meget faste og stramme men der kan være undtagelser Fx hvis målet er at bygge en relation eller en udvikling i personen udover et godt produkt.

Der forekommer også en æstetisk læring proces i denne aktivitet med indtryk, udtryk.

Indtrykket forekommer både når man er i gang med tegneprocessen, men også når man ser tegningen for første gang, det kan være man får et æstetisk indtryk af et dyr, eller genstand fra tegning som man kan opleve på skyer igennem fantasi. Man giver det derefter et udtryk ved at bruge farverne til at skabe og fremhæve udtrykket man ser og føler igennem den kreative proces og fantasi. Det kan også skabe nysgerrighed og inspiration hos andre som ikke har oplevet dette før.

Den problematiserende del af aktiviteten er netop at rammerne er meget stramme og begrænset i forhold til regler, rammer, deltagelse og motivation. Da reglerne er strammer, kan det skabe frustration og irritation hvis man har svært ved at følge de meget specifikke regler, hvis man så bliver løse på reglerne for et barn, men ikke for det andet kan det anses for uretfærdig og de vil derefter også have den samme behandling ellers bliver de derefter irriteret og det kan skabe et rum som ikke trives godt i aktiviteten.

Aktiviteten er meget inspirerende, sjov, simpel, nemt at engagere sig ind hvilket understøtter fordybelse, indre ro og involvering som gør at det er nemme at opnå flow.

puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v