Er du opmærksom på dine egne fordomme? Hvor bevidst er du om dig selv og andre omkring dig?

 

Hvad er interkulturalitet

Vi har på valgfaget kulturmøde og interkulturalitet beskæftigede os med bla. vores egne forforståelser, kategorisering, kulturmøder og interkulturalitet. Kultur kan forstås på mange måder, vi ser kultur som noget der er socialt konstrueret og noget der er i bevægelse og at vi som mennesker altid orienterer os i forhold til andre mennesker. I mødet med andre mennesker, er der noget vi genkender, uden at tænke videre over det, og noget der forekommer os fremmed. Vi vil altid være farvet af vores egne erfaringer og forholde os til virkeligheden ud fra vores egen position, så derfor vil vi altid have forforståelser i mødet med andre mennesker.

 

Kompetencemål

Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltager-perspektiv og en ressource pædagogisk praksis.

 

Feltarbejde

Som en del af processen i opnåelsen af kompetencemålet, har vi været ude på feltarbejde og indsamle empiri fra et pensionat der arbejder med personer med bl.a hjemløshed. Vi har undersøgt hverdagskulturen på et pensionat, herunder kommunikationen blandt beboerne. Vi valgte at undersøge hverdagskulturen, fordi vi var nysgerrige på hvordan en hverdag så ud på et pensionat. Vi benyttede os af metoder som deltagerobservationer, hvor vi var med til aktiviteter som bl.a fitness, måltider og beboermøde. Derudover lavede vi to kvalitative interviews med to af beboerne, for at få et større indblik i hvordan de ser på deres egen hverdag. Under feltbesøget blev vi dog mere opmærksomme på hvordan vi selv kommunikerede, på baggrund af de  forforståelser vi selv havde.

 

Aktivitet

Vi har derfor valgt at lave en dialogbaseret aktivitet som skal forsøge at synliggøre den enkeltes forforståelser og tanker om målgruppen: hjemløse. Det er vigtigt at understrege at ved deltagelsen i vores aktivitet at vi møder hinanden med respekt, accept og forståelse for hinandens perspektiver. Vi er interesseret i at lære dig bedre at kende,  så vi håber du vil dele dine tanker og holdninger om hjemløse med os. Vi ønsker at udfordre dig med spørgsmål som du forhåbentlig aktivt har lyst at deltage i.
pucf17-ki03