Materialer

Der bruges en ipad med optagelse af forskellige dyrelyde fra landbruget Der bruges udprintede billeder af de forskellige landbrugsdyr. Udover dette er der tape til at kunne hænge billeder op forskellige steder i rummet

Ipad som udgangspunkt

Ipaden bliver brugt som udgangspunkt i legen, da lydene er optaget på ipaden. Vi har brugt en optagelses app installeret på ipaden.

Beskrivelse af aktivitet

Vi startede med at fortælle børnene at vi skulle lege med ipaden. Børnene jublede og vi begyndte at sætte billederne op i en tom stue.  Da alle billeder var sat op, samlede vi en lille gruppe af 4 børn i en rundkreds, hvor ipaden var i midten af rundkredsen. Vi tændte for den første af lydene på ipaden, hvor efter børnene i fællesskab fortalte os hvilket dyr de mente det var. Vi sagde så ”Så må vi finde den” og vi bevægede os afsted. Den ene af børnene løb afsted alene i rummet imens de 3 andre børn var en samlet enhed. Børnene snakkede imellem hinanden imens vi var tilbageholdende og lod dem finde ud af det selv. Efter cirka 2 min valgte vi at sige om det var det rigtige dyr eller ej. Dette gjorde vi over flere omgange indtil alle billeder var gættet i rummet

Faglig begrundelse

Christensen, Schrøder og Søndergaard skriver at de 0-6-åriges lege- og læringsformer, deres udvikling af sprog og adfærd bygger på krop og bevægelse og sansebaserede udtryksformer. Det er altså derfor vigtigt at når vi laver en aktivitet med digitale teknologier, at vi medtænker og udvikler en forståelse mellem digitale teknologier og børns bevægelsesudtryk og deres motoriske udvikling. Bogen betoner betydningen af, at børn lærer med hele kroppen og det er vigtigt at inddrage kroppen i tilrettelæggelsen af læringsmiljøerne. Da mindre børn ikke er verbale i samme grad som større børn og derfor har brug for at bevæge sig for at lære. De har derudover erfaret i bogen, at digitale teknologier kan understøtte børns lyst og motivation for at undersøge faglige temaer i et pædagogisk forløb. Ipaden kan blive et digitalt værktøj der kan inddrages i f.eks. finde leg med dyrelyde og billederne.

Refleksioner

I denne aktivitet er erfaringen af børnene skal kunne have et kendskab til landbrugsdyr før de kan vide og finde det dyr som lyden tilhører. Samtidig kunne vi ud fra vores erfaring have flere i gruppen når der skal finde dyr, da det kan udvikle deres sociale relationer blandt børnene. Udover dette erfaret vi at børnene havde det utroligt sjovt med at finde dyrene selvom nogle af dem var mere passive og fulgte de børn som kendte det rigtige dyr.

 

Litteraturliste:

Ole Christensen, Vibeke Schrøder og Steen Søndergaard (2018). Børn og digitale teknologier – Pædagogik og praksis i dagtilbud. København: Dafolo A/S.
puce17-md02
puce17-md02
puce17-md02
puce17-md02
puce17-md02
puce17-md02