På valgmodulet “Sundhedsfremme og bevægelse” har vi arbejdet med sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter. Det har vi blandt andet gjort via forskellige boldspil, slåskultur, bevægelseslege med digitale medier, dans og sansemæssige aktiviteter. Vi har på modulet fået indblik i, hvordan man i arbejdet med idræt og bevægelse kan skabe trivsel og inklusion samt motivere deltageren til kropslig udvikling og udfoldelse. Vi er en sammensat gruppe fra både skole/fritid og social/special, og vi har derfor valgt at arbejde med inklusion. I en inkluderende pædagogisk aktivitet er det væsentligt for alle deltagere, med eller uden særlige behov, at aktiviteten bliver tilrettelagt tilstrækkeligt ud fra deltagernes færdigheder for dermed at kunne inkludere.

 

WHO definere sundhed som, “Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og social velbefindende og ikke kun fravær af sygdom og svagelighed” (Den Store Danske, 2016). Hvis vi kigger på sundhed med socialt velbefindende perspektiv, vil vi definere det, som en følelse af at trives og være en del af et fællesskab.

Vores opgave som professionelle er at få mennesker til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort for at udvikle og løfte sig. Her kan man referere psykologen Lev Vygotskys, zonen for nærmeste udvikling.

Derfor har vi udviklet et posteløb (Guldløbet), hvor vi har fokus på samarbejde og inklusion, og indeholder elementer fra de forskellige emner, vi har berørt på valgmodulet. Vores mål er, at deltagerne oplever social velbefindende.

 

Guldløbet har fire stationer og en base i midten. Stationerne består af grovmotoriske-, sanselige-, samarbejds- og kognitive udfordringer, og på hver station kan deltagerne vinde guldmønter. For at inkludere må man samtidig også motivere, og derfor har vi valgt at inddrage guldmønter. Guldmønt-elementet bruges som en motiverende/anerkendende faktor i vores aktivitet. Disse fungerer både som ydre og indre motivation, da konkurrence elementet spiller en rolle i forhold til at ville vinde så mange guldmønter som muligt.

Guldløbet kan justeres i sværhedsgrader, alt efter hvilken målgruppe man arbejder med, der kan også tilføjes eller fjernes stationer, og ændre indholdet så det passer til ens pædagogiske formål.

 

 

Af SB12, gruppe 2: Anne Katrine, Camilla, Ditte, Farah, Secilie & Sabrina

 

Litteratur:

Den Store Danske. Lokaliseret den 21. februar 2018 på: http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilkår/sundhed
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12