(Gruppe 9 Emil, Laura og Henrik) 

Fællesskab og fordybelse i en kreativ sammenhæng 

Aktivitet: Gulvmaling 

Målgruppe: 6. klasse

Under vores forskellige praktikker, har vi i forbindelse med den valgte målgruppe, oplevet at de i alderen 11-12 år kan have udfordringer med at have velfungerende fællesskaber samt at fordybe sig i det vi laver, derfor har vi fokus på netop dette i denne aktivitet.

Vi er under vores VK-forløb “værksteds- og billedearbejde”, blevet introduceret for Reggio Emilia pædagogikken som er en pædagogik fra Norditalien opført i 80’erne. Pædagogikken ligger et nært fokus på barnets udviklingsmuligheder og forsøger hermed at begrænse det enkelte barn så lidt som muligt. Denne pædagogik føler vi passer godt til at kunne understøtte børnenes fremskridt i den skabende proces.  

Derfor har vi valgt at lave en aktivitet som er et udsnit af et længerevarende forløb/tema, som på sigt skulle kunne styrke fællesskabet i den givne klasse. I følge af Reggio Emilia pædagogikken kan det fremme barnets evne til fordybelse at arbejde med længerevarende tema/forløb. Altså at når børnene ved hvor de skal hen/opnå så er de mere åbne over for ændringer undervejs – det giver plads til det spontane og noget udover det planlagte. (Ringsted, 2014)

 

Aktiviteten “gulvmaling” går ud på at eleverne skal være fælles om noget og derfor har vi klargjort et 14 m langt papir, hvor der er tapet kasser op på 1x1m. For at gruppen får lysten til at opretholde en fordybelse i værket, har vi gjort os tanker om, hvad der skulle til for at starte en impuls. derudover er denne aktivitet på tid, da det kunne hjælpe deltagerne i at slappe mere af, i forhold til at værket ikke behøver at være perfekt, da der alligevel ikke er tid til perfektion.

Vi har derudover, valgt at sætte nogle begrænsninger for materialerne. Ifølge Reggio Emilia pædagogikken mener man, at når der bliver sat begrænsninger og børnene ikke får for mange valg så (italiensk pædagogik) Blandt andet, skal de tegne inden for kassen, de skal tegne inden for emnet (venskab og fællesskab) de får en pensel og ligeledes får de en akrylfarve de skal male med.

 

Litteratur:

  • Ringsted, S. (2014) Pædagogikken i norditalien. I Plant et værksted (red.) Suzanne Ringsted og Jesper Froda 

puce18-ku05v