Vi har i dette modul arbejdet med digitale tilgange til det socialpædagogiske arbejde. Vi har været ude på en specialskole for børn med primært autisme spektrum forstyrrelse. Vores målgruppe er unge i alderen 15-17 år. Eleverne får hjælp og støtte til deres hverdag på skolen og i hjemmet.

Vi valgte at lave en aktivitet, hvor vi arbejder med QR koder. Eleverne kunne scanne disse QR koder, hvorefter der vil komme en video eller guide/opskrift frem, som vil kunne hjælpe dem med hverdagsting i dagligdagen. Dette kunne f.eks. være at støvsuge, børste tænder eller let madlavning.

Vi valgte at de første gang skulle inddeles i to grupper med to elever i hver. Den ene gruppe lavede pasta, mens den anden gruppe skulle koge æg. Vi satte dem kort ind i, hvordan de kunne bruge vores katalog med QR koder til dagligdagen. Herefter viste vi dem de QR koder, som de skulle bruge og satte dem i gang med at lave mad uden videre forklaring, men hvor at videoen skulle være tilstrækkelig.

Anden gang kom vi ud i vinterferien, hvor der kun var to elever på skolen. Dette vidste vi på forhånd, derfor planlagde vi at de skulle lave pandekager. Den ændring vi foretog os til anden gang, var at vi havde en decideret opskrift de kunne følge ved siden af videoen og på den måde bedre overskue eventuelle udfordringer.

Vi har valgt denne aktivitet, for at kunne støtte dem i dagligdagsopgaver og i deres selvstændighed, både nu, men også når de skal flytte hjemmefra. Igennem dette vil vi kunne hjælpe dem med at blive uafhængige af hjælp i deres dagligdag. Vi håber på at det kan give dem en succesoplevelse, således de ikke skal opsøge støtte i lige så stor grad som de skal, hvis de ikke har QR koderne. Vi har en påstand om at eleverne igennem erfaringsdannelse på sigt ville kunne gøre disse handlinger selvstændigt ved hjælp af læring og gentagelser. Under vores observationer opstod der derudover en kollektiv æstetisk læreproces (Austring, 2006, s. 172), da eleverne arbejdede i grupper, hvor QR koder og iPads er et medie(Søndergaard, 2013, s. 581), der støtter dem i de opgaver, som de blev tildelt. Igennem disse aktiviteter har vi en anden påstand, om at de vil kunne udvide deres digitale dannelse(Christensen, 2016, s. 77) og på den måde få udvidet deres medie kultur (Søndergaard, 2013, s. 589).

 

Loop-model

Vi har valgt at inddrage Loop-modellen som et analyseredskab til forberedelse af  aktiviteterne, da vi synes det giver et godt visuelt overblik over vores aktivitet og er med til at give en sammenhæng i aktiviteten. Loop-modellen er udviklet af Hanne Kusk og Jette Aabo Frudendahl (Brandt, 2015).

Teknik

Elevernes egne iPads bliver anvendt i aktiviteten. Der skal anvendes computer til at lave QR koderne og smartphone eller tablet til at optage aktiviteten. Derudover skal der bruges en printer til at printe QR koderne.

Målgruppen er velfungerende og har kendskab til tablets, derfor er det ikke en del af aktiviteten, at sætte dem ind i brugen af tablets.

Æstetik & kreativitet

Vi kan ved hjælp af vores aktivitet motivere eleverne til at blive mere uafhængige og anerkende deres selvstændighed og via det æstetiske læringsforløb (Austring, 2006, s.172), har vi en tese om at de kan videreudvikle deres kompetencer inden for deres zone for nærmeste udvikling (Jerlang, 2008, s.367-369).

Kultur

Et af målene med aktiviteten er at fremme en kultur, hvor eleverne ikke er afhængige af pædagogernes hjælp og ikke skal stresse, hvis der ikke er en pædagog tilgængelig i det givne øjeblik. Eleverne kan scanne QR koden og på den måde selv finde løsningen på problemet. Det er et hjælpemiddel, som de kan tage med videre når de får egen bolig. Målet er samtidig at gøre koderne genkendelige, så de har kendskab til dem og deres funktion fremadrettet.

Ramme

Det kommer til at foregå på en specialskole for elever med primært autisme spektrum forstyrrelser. Aktiviteten skal foregå i skoletiden.

Tema

Temaet skal have udgangspunkt i selvstændighed, men på en kreativ og anderledes måde. Vi rykker os væk fra de traditionelle pictogrammer eller skemaer og inkorporerer det digitale og i en sådan grad at eleverne helst skulle kunne løse udfordringer selv i fremtiden.

 

Seminardag

Til seminardagen vil vi præsentere, hvordan man kan bruge digitale medier i pædagogisk praksis indenfor social- og special området. Herefter vil vi lave en aktivitet, som svarer til den, som vi har udført i praksis.

 

 

Litteraturliste:

Brandt, E., m.fl. (2015). Mediepædagogik. I E. Brandt m.fl., Digital pædagogik. Systime.

Bennyé D. Austring, M. S. (2006). Et nutidigt æstetikbegreb. I M. S. Bennyé D. Austring, Æstetik og Læring (s. 44-81). Ukendt: Hans Reitzels Forlag.

Christensen, O. o. (2016). Dannelse og digitale teknologier i dagtilbud. (K. o.-O. Friis, Red.) Dafolo.

Espen Jerlang, S. E.-B. (2008). Den kulturhistoriske skole: Vygotskij, Leontjew og elkonin. I E. Jerlang, Udviklingspsykologisk teorier. 360-369: Hans Reitzels forlag.

Søndergaard, S. (2013). Medier, kreativitet og digital kultur. (T. &. Ankerstjerne, Red.) København: Hans Reitzels Forlag.

 

Lavet af gruppe sos 7: Patrick(101164055), Ida(101161127), Annika(101161025) & Cecilie(101163104)

Hold: CPF16o-MD11
CPF16o-MD11
CPF16o-MD11