Hallo-Mask-Ween👺

Why are we here?🎭

Aktiviteten er udvikling af kreativitet, fantasi og socialt samvær. Gennem aktiviteten får børnene mulighed for at danne venskaber. Børnene har mulighed for at bruge deres fantasi og udtrykke oplevelser. At børnene udvikler livsglæde, kreativitet og fantasi gennem forskellige aktiviteter, såsom vores maske aktivitet.

Selvom børn opfattes som fantasifulde, har de lige som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe. Når vi præsenterer børnene for forskellige materialer og kulturelle udtryksformer, er vi med til at udvikle deres lyst til kreativ.

The plan📝

Vi har valgt at arbejde med temaet Halloween og lave nogle masker. Vi fortæller børnene lidt om Halloween, og dens betydning, og hvorfor den afholdes. Her får de lidt inspiration til at skabe deres masker.  Vi starter først med at lægge forskellige materialer og redskaber frem, som de kan bruge til deres masker. De skal selv bestemme hvordan det skal se ud i forhold til formen og pynte det med det de har lyst til. Her er det vigtigt at de bruger deres fantasi. Herunder kan de eks. bruge deres masker til en spontan leg om halloween eller rammeleg.

 

Malcolm Ross’ model over den skabende proces (Gravesen, 2019):

Malcolm Ross’ model over den skabende proces, er en model der består af en cirkel med 6 kompetencer: impulsen, herunder 4 delkompetencer; sansning, media, håndværk, fantasi, som er ridset op med legen.

Impulsen er midten af cirklen. Det er lysten til at skabe. Da impulsen bliver skabt igennem indtryk og oplevelser. Herunder er vores fortælling om Halloween vores lyst til at skabe. Her får børnene lov at skabe og gå i gang med aktiviteten. Herfra får de også frembragt en del materialer de også kan arbejde med, som kan gøre dem nysgerrig til at få lysten til at eksperimentere.

Sansning (skærpelse af sanser) er når de får lov til at afprøve en del materialer, hvor deres tanker og følelsesmæssige kommer til udtryk i aktiviteten. Børnene kommer til at udforske deres sanseindtryk ved at eksperimentere med materialernes flader og fordybninger og undersøge forskellige aftryk. Når barnet får bevidst adgang og stoler på egen sansning, får den oplevelse af tryghed og selvværd.

Media (udvikling af mediekenskab) bruges til at udtrykke sig igennem. I aktiviteten bruges der

kendte materialer hvor der kan benyttes af forskellige teknikker. Her skaber de forskellige udtryk. Udover det får de lov til at bruge forskellige materialer, som de ikke har brugt til det kendte formål og giver kenskab til materialets særlige udtryksform. Her bliver der udviklet baggrund for at være kreativt skabende.

Håndværk (udvikling af håndværk og materialekenskab): er her hvor barnet får brug for at håndtere forskellige materialer og teknikker inden de stater på aktiviteten. Her skal vi vise som voksne hvordan man kan bruge de forskellige materialer og redskaber til aktiviteten. Derimod får det børnene til at være med i aktiviteten ved at være opmærksom tilstede, åben og nysgerrig i hele processen. Herunder får de også kenskab til de ukendte materialer de ikke plejer at bruge f.eks. at bruge flydende lim med en pensel eller bruge fingrende til at tvære farven ud, når vi brugte oliepastel.

Gruppe 3 – Mursal Ningrari & Seyma Karahan Yorulmaz
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s