Halloween skulpturer

Mål og rammer

Vores målgruppe er dagtilbud, i dette tilfælde vuggestuen, med børn i alderen 1,5 – 2 år. Aktiviteten er udformet til at der er 4 børn til 1 voksen, men gerne mindre hvis muligt, grundet at man som voksen derfor har mulighed for at kunne støtte dem mere i deres proces. Målet for vores aktivitet er at inspirere børnegruppen til at arbejde kreativt med æstetiske udtryksformer. For at udvikle samt stimulere børnenes taktile sans, har vi valgt at introducere dem for trylledej. Vi har valgt trylledej da materiale modstanden er passende til den aldersgruppe vi har. Der er nok materialemodstand der udfordre børnenes muskelkontrol, hvilket gør at børnene kan blive længere tid i den sensomotoriske fase og fortsætte med at udforske trylledejen (Trageton, 1997, s. 152).

Rammerne for aktiviteten skal foregå i et uforstyrret rum, gerne hvis institutionen har et værksted hvor børnene kan blive inspireret til at være kreative. Alle materialer der skal bruges, skal ligge klar når børnene træder ind i rummet. De redskaber vi vil benytte er, trylledej til at børnene kan forme ting med, et græskar til inspiration og bageplader til når trylledejen skal bages.

Indhold

Vi vil lave et forløb omhandlende Halloween, som skal køre over 2 uger, i 4 faser. I fase 1 vil vi tage børnegruppen med i Zoologisk have, hvor der er pyntet op til halloween. Vi vil tage dem med rundt for at kigge samt tale om det forskellige pynt der er.  I Zoologisk have kan man i oktober måned, lave græskar og det tænkte vi at gøre med børnegruppen efterfølgende.

I fase 2, vil vi tage børnegruppen med ind i et krea rum. Inden børnene kommer ind, har vi sat et græskar i midten af bordet. Forannævnte skal være med til at starte en impuls hos børnene, samt skabe en sammenhæng mellem turen til zoo og skabelsen af deres halloween skulpturer (Ringsted, s. 29). Der ligger en klump trylledej til hvert barn som er klar, når de sætter sig op til bordet. Vi vil vise børnene nogle forskellige teknikker til hvordan man kan arbejde med trylledejen, som at banke, rulle, mase og trille. Deres bevægelser vil her møde materiale modstand, og vil dermed hurtigere stabiliser sig til gentagne bevægelser. Gentagelse af bevægelserne er et grundprincip i al motorisk øvelse, men i sensomotorisk fase er det ikke “træning” men lystpræget leg (Trageton, 1997). Derefter vil vi følge børnenes spor i hvad de har lyst til at lave og hjælpe dem når de har brug for det. Når de er færdige, vil vi lægge dem på bageplader og skrive navn ved siden af, så vi ved hvem der har lavet hvad. Til sidst bliver de bagt i ovnen, så de er klar til 3 fase.

I fase 3 vil vi lægge deres skulptur klar på bordet samt have græskarret placeret i midten igen. Denne gang placerer vi maling på bordet, så de nu kan male deres skulpturer. Dette har vi tænkt børnene skulle gøre med deres fingre, for at fortsætte med at styrke deres taktile sans. Vi kan tale med børnene om farverne de vælger, hvilke farver de har set da vi var på tur i første fase, som de forbinder med halloween.

I fase 4 vil vi udstille børnenes skulpturer så de andre børn og pædagoger kan se hvad de har lavet. Derudover vil vi invitere deres forældre på besøg, så de kan se udstillingen. Dette vil vi gøre da det i sidste ende vil give børnene en følelse af anerkendelse samt give dem mod på at begive sig ud i at arbejde med flere og nye æstetiske læreprocesser (D. Bennyé & Sørensen, 2006, s. 185). Når udstillingen er færdig, får børnene deres skulpturer med hjem så de kan pynte til halloween.

Til at planlægge vores forløb vil vi bruge Malcom Ross´ model for den skabende proces. Fase 1 i forløbet er for at pirre børnenes sanser, skabe en nysgerrighed og en impuls hos dem. Fase 2 og 3 i processen indeholder at børnene får udfordret og arbejdet med punkterne; sansning, fantasi, håndværksmæssig kunnen, media samt kreativitet i modellen. Dette sker gennem fingermaling samt formningen og udarbejdelsen af deres skulpturer af trylledejen (Ringsted, 2008, s. 29). Derudover har vi valgt at anvende den didaktiske SMITTE model til planlægningen af selve aktiviteterne. “SMITTE-modellen er en dynamisk model. Det betyder, at man kan springe frem og tilbage mellem dens seks punkter og evt. justere dem i løbet af forløbet, da punkterne er indbyrdes forbundne.” Vi har valgt SMITTE-modellen, da vi mener at den er passende i forhold til vores aldersgruppe. Det mener vi da der som nævnt i citatet kan springe frem og tilbage samt justere de forskellige aktiviteter.

Litteraturliste

  1. Bennyé, A., & Sørensen, M. (2006). Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. I A. D. Bennyé, & M. Sørensen, Æstetik og læring (s. 170 – 200). København: Hans Reitzel Forlag.

Ringsted, S. (2008). Æstetik – et nyt og dog gammelt begreb. I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted (s. 19 – 34). forfatterne og Hans Reitzels Forlag.

Trageton, A. (1997). Den voksnes rolle i konstruktionslegen. I A. Trageton, Konstruktionsleg i børnehave og børnehaveklasse (s. 141 – 195). Vejle: Krogs Forlag.

 

 

Studerende:

Mikkel Mathson

Louise Bjørnestad

Tanja Hvidtfeldt Stub-holm

Celine Geppel

 

puce20-ku05v
puce20-ku05v
puce20-ku05v