Forskning viser at mange mennesker med et handicap står uden for det ordinære arbejdsmarked i dagens Danmark. En undersøgelse fra SFI i år 2017 viser, at lidt over halvdelen af mennesker med handicap i Danmark er i arbejde, mens op til 79 % mennesker uden handicap er i arbejde (se billede side 1). Det er blevet et større og mere udbredt fænomen, at socialøkonomiske virksomheder træde i karakter, når mennesker med handicap skal i beskæftigelse. Socialøkonomiske virksomheder arbejder med den sociale værdi og er ikke præget af et økonomisk hovedformål (Sammen om velfærd kap. 2). Det betyder, at flere borgere med handicap kan komme ud på arbejdsmarkedet. Dokumentarprogrammerne på DR ”Undskyld vi er her også” og ”De skjulte talenter” har været en medvirkende faktor for, at gøre det danske samfund mere bekendt med muligheden for, at mennesker med handicap også kan være i beskæftigelse. Udsendelserne har også gjort flere mennesker klogere på, hvordan mennesker med handicap kan anvende deres handicap som en ressource i stedet for, at tænke det som en belastning.

Hvordan er det muligt for et menneske med handicap, at være en del af det ordinære arbejdsmarked? Er det muligt, at samarbejde med et menneske uden handicap om det samme arbejde, når mans selv har et handicap? Og er det muligt at samarbejde med et andet menneske med handicap, når man selv har et handicap? Kom og vær med, når vi eksperimenterer med opgaveløsning og handicap på egen krop. Det bliver sjovt og udfordrende.

I vores opdagelsesfase (Den kommunale model) under modul H har vi været på besøg hos både Glad Fonden og SOVI, som betegnes som to socialøkonomiske virksomheder. Hos Glad Fonden fik vi fortalt, at de normalt ikke ansætter pædagoger, da de har et ’forkert’ menneskesyn på de borgere/medarbejder som arbejder på stedet. På Glad Fonden går de ind for, at alle medarbejdere er lige om du har et handicap eller ikke. Det kan ifølge Glad Fonden, ikke altid skabe ligeværdige relationer medarbejdere imellem, hvis de har ansat for mange pædagoger. I mange tilfælde opleves det, at pædagogerne blander sig for meget og ikke lader borgeren med et handicap ordne en given opgave selv. Er det overhovedet muligt, at få mennesker med handicap i beskæftigelse på et ordinært arbejdsmarked, hvis man som pædagog blander sig ’for meget’? Og hvornår er det ’for meget’? Og betyder pædagogernes menneskesyn noget for, at et menneske med handicap kan komme i beskæftigelse? Vi prøver problematikken af og husk altid:

 

 
Glad Fondens motto

 


Lavet af: Julie Fredebo, Cecilie Schneider, Anja Petersen og Pernille Deleuran Hold: CPE15o-SE11
Social innovation og entreprenørskab