Mål og rammer 

Målet med vores aktivitet er at udfordre, samt styrke børnenes kreative evner og fantasi. Med fokus på dette har vi valgt at udføre en aktivitet, der både kan udføres i fællesskab, men også individuelt. Derfor vil deres kreative kompetencer styrkes og få dem til at bruge deres fantasi. Dette synes vi er ekstremt vigtigt, da børnene på denne måde får mulighed for at prøve at skabe noget nyt og overraskende.

Målgruppe

Vi har i denne aktivitet valgt, at vores målgruppe skal være indskolingsbørnene (6-9 år), da vi har oplevet, at de fleste børn i denne aldersgruppe har en stor interesse i at tegne. Der bliver tegnet hver eneste dag på institutionerne, hvilket gør denne aktivitet til en oplagt mulighed for at inddrage flere børn i et fællesskab. Derfor vil vi meget gerne fange børnenes interesse, for at kunne få dem til at være aktivt deltagende under hele forløbet.

Deltagerantal 

Aktiviteten er egnet til 10 børn ad gangen og vi har tænkt os at opdele børnene i flere grupper, da vi gerne vil have tid og overskud til hvert enkelt barn. Herunder kan børnene meget let miste interesse og fokus, hvis der eksempelvis er for meget larm, hvilket har været årsagen til at vi ville forholde os til 10 børn til at starte med.

Fysiske rammer og materialer

Aktiviteten skal foregå i et kreativt værksted, da aktiviteten indebærer materialer såsom papir, blyanter, tusser, kul m.m. Herudover har vi fastlagt at hver tegneopgave skal laves på 6,66 min, da vi i alt vil bruge 20 min på hele aktiviteten.

Indhold

Processen

Processen foregår således, at vi sætter en tegne aktivitet i gang sammen med 10 børn. Aktiviteten går ud på, at børnene får tildelt en opgave, som er iagttagelses tegneteknikken. Dette går ud på, at de skal tegne efter en bestemt genstand, som står fysisk foran dem. Herefter skal de bruge deres kreativitet samt fantasi til at tegne en fantasi tegning ud fra den genstanden de allerede har tegnet. Til slut i aktiviteten skal de tegne en symbol tegning, som går ud på at de skal tegne genstanden som et symbol. Under processen, bliver børnene udfordret og klogere på de forskellige tegneteknikker og hvordan de kan anvende deres fantasi samt kreativitet, og forstærke deres æstetiske kompetencer.

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi har gjort os en række faglige og didaktiske overvejelser, hvor vi bl.a. vil anvende Malcolm Ross’ model: den skabende proces. Vi har valgt at gøre brug af denne model, da den kreative proces bliver beskrevet detaljeret og giver et større indblik i, hvad der sker og hvorfor dette sker i processen. Derudover har vi overvejet at fokusere på den motoriske udvikling, der sker med børnene, hvilket vi også kommer til at inddrage i vores model. Vi har til formål at udfordre samt styrke børnenes æstetiske kompetencer. Vi ved på forhånd, at nogle af børnene vil have en indre forestilling omkring det de gerne vil tegne, derfor vil vi gøre brug af  Lev Vygotskys teori om indre forestillinger, da han mener, at de indre forestillinger, er baseret på hjernernes kombinatoriske evne, for forestillinger samt fantasi (Broström, 2012, s. 15).

 

 

Litteraturliste:

Broström, S. (2012) – Æstetiske læreprocesser, de små leget, tegner og fortæller, Cursiv – didaktik og socialisering i dagtilbud og skole, Institut for uddannelse og pædagogik, DPU.

Gruppe nr: 1

Navne: Melisa Salli, Irena Zaric, Ebru Yildirim & Handan Gavaz
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v