Vi er en del af VK-holdet Natur og Udeliv og vores hold har dagtilbuds-profilen ‘Natur og Bæredygtighed’. I forbindelse med et projekt under VK-forløbet har vi været ude og observere i en udflytterbørnehave. På baggrund af vores observation skulle vi planlægge en aktivitet til målgruppen. Aktiviteten skulle tage udgangspunkt i naturen og relatere sig til og formidle naturvidenskabelig viden. Vores didaktiske planlægning er udformet med udgangspunkt i den ‘dynamiske og situationsorienterede didaktiske model.’ (Broström & Frøkjær, 2015).

Under vores observation så vi børn som var fordybede, optagede af noget og meget få børn som så ud til ikke at være igang med noget. Ved et bord sad en gruppe børn og byggede med mega plus-plus i ca. 1 time og var dybt fordybede i at skabe forskellige maskiner, former og strukturer. Samtidig var der børn som fandt pinde på jorden, der blev brugt som sværd, skydere og tryllestave i mange rolle- og fantasilege. Derudover ved vi fra samtale med personalet at børnene generelt udviser nysgerrighed og interesse for naturen på legepladsen eller når de er på tur i skoven.

Vores mål med aktiviteten er at bidrage til børns viden om naturen, som et led i børns naturdannelse (Hartmeyer & Præstholm, 2021). Vi har valgt at fokusere på temaet blade og træer i skoven omkring børnehaven. Vores målgruppe er de ældste børnehavebørn (4,5-6 år) og vores aktivitet vil både foregå inde og ude. Vi planlægger aktiviteten efter et deltagerantal på 10-15 børn og 2-3 voksne.

Aktiviteten

Udedelen sker ved at tage en tur i skoven, hvor vi vil opleve og sanse naturen samt samle blade ind, som vi tager med tilbage til institutionen. Resten af aktiviteten foregår hjemme i institutionen, hvor vi undersøger de blade vi har fundet ved brug af bl.a. stereolup, håndholdt lup, insektglas og en bestemmelsesdug til blade.

Vores aktivitet er inddelt i tre faser som tager udgangspunkt i teori omkring børns opmærksomhed: oplevelsesfasen, undersøgelsesfasen og refleksionsfasen (Fisher og Madsen, 2001). Når vi med børnene tager ud i skoven for at samle forskellige nedfaldne blade, tager vi udgangspunkt i oplevelsesfasen. Denne fase er især præget af, at børnene går på opdagelse med deres sanser. I denne fase er det som pædagog vigtigt at være med-opdagende og med-oplevende.

I næste fase vil vi undersøge det vi har fundet, finde ud af hvad det er for nogle blade vi har samlet, hvilke træer de kommer fra osv. Her er der fokus på undersøgelsesfasen, hvor børnene er afprøvende og eksperimenterende i deres undersøgelse af et materiale og her kan forskellige værktøjer komme i spil (Fisher og Madsen, 2001). I vores aktivitet gør vi brug af bestemmelsesduge, stereolupper og lupper.

Til sidst vil vi bearbejde/bruge det vi har samlet til noget æstetisk kreativt, og her er det primært refleksionfasen som kommer i spil. Denne fase samler op på det oplevede og det undersøgte. I aktiviteten vil refleksionsfasen bestå i, at vi bruger bladene til at skabe forskellige kreative æstetiske udtryk, f.eks. kroner af blade.

Under aktiviteten er det vigtigt at have fokus på børns nysgerrighed, da forskning viser, at “…vi lærer bedst, når vi er nysgerrige.” (Kornerup m.fl., 2020, s. 94). Nysgerrigheden hos børn er stor og fremmer muligheden og lysten til at være undrende og spørgende. Her har pædagogen en væsentlig rolle for at skabe et læringsrum med plads til at stille spørgsmål og undre sig i fællesskab. Netop dette kan ske ved at man som pædagog stiller åbne spørgsmål, som indbyder til samtale, med-undren og giver udtryk for interesse for børnenes interesser og oplevelser (Edlev, 2015). 

Til seminardagen skal vi dykke ned i og afprøve undersøgelsesprocessen. Vi skal undersøge forskellige blade og prøve at lege med stereolupper, håndholdte lupper og bestemmelsesduge, som kan bruges i pædagogisk arbejde med natur og udeliv.

Litteratur

  • Broström, S. & Frøkjær, T. (2015): Science i dagtilbud. Dansk Pædagogisk Forum. Aarhus.
  • Edlev, L. T. (2019): Læring og didaktik. I: Natur og miljø i pædagogisk arbejde. (s. 64-65). Munksgaard, København.
  • Fisher, U. & Madsen, B. L. (2001): Børns opmærksomhed. I: Se her!. (s. 111-137). Forlaget Børn & Unge.
  • Hartmeyer, R. & Præstholm, S. (2021): Børns Naturdannelse. Center for Børn og Natur ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Københavns Universitet, Frederiksberg.
  • Kornerup, I. m.fl. (2020): Nysgerrighed og tidlig literacy i hverdagslivet. I: Viden om literacy (nr. 28). National Videnscenter For Læsning.  

Inspirations litteratur

 

Emma Rauhe, Maria B. Lehrmann og Silje Freilev
puce19-nu01
puce19-nu01
puce19-nu01
puce19-nu01
puce19-nu01
puce19-nu01