”Havet er skønt”

Vi er i forbindelse med valgfagsmodulet – Skabende leg, fællesskab og æstetik, bl.a. blevet præsenteret for begrebet æstetisk virksomhed, hvor vi kan kommunikere via følelser og sansninger. Vi forsøger, uden at tænke over det, at udtrykke noget om os selv og den verden vi befinder os i. Ved at arbejde med æstetisk virksomhed vil vi forsøge at give børnene en æstetisk oplevelse. En æstetisk oplevelse er den sanselige og følelsesmæssige oplevelse man får, når man arbejder skabende med at udtrykke sig. For at give børnene en æstetisk oplevelse vil vi sætte gang i en æstetisk læreproces. Dette gør vi, for at sætte gang i nogle indtryk hos børnene, som de kan bearbejde, så der opstår udtryk. (Austring & Sørensen, 2006)

Vores didaktiske tilrettelagte forløb ‘havet er skønt’ henvender sig til børn i vuggestuealderen. Vi har valgt temaet havet og havets liv, da det oftest er forbundet med stor fascination og gør stort indtryk på børn. For at sætte gang i den æstetiske læreproces er vi nødt til at forsøge at give børnene indtryk med havets liv som omdrejningspunkt. Vores forløb starter derfor med, at vi tager i ‘den blå planet’ og ender ud med at vi får lavet vores eget akvarie.

Vores æstetiske læreproces tager udgangspunkt i grundmodel 22 i bogen ‘æstetik og læring’ af Austring og Sørensen. (2016, s.179) Modellen indeholder 7 proces elementer, der alle er lige betydningsfulde.
Den første impuls handler om at indsamle indtryk, hvilket vi gør ved at tage i ‘den blå planet’. Dernæst kommer optakt, hvor vi vil forsøge at skabe et fælles fokus og en stemthed i børnene. Vi sætter derfor billeder op på væggene fra da vi var på den blå planet. Vi er opmærksomme på fiktionskontrakten, som betyder at vi sammen skaber et fiktivt rum og ikke retter på børnenes fisk, selvom de ikke ligner fisk, for det er fisk. Efter optakten kommer eksperimentet, hvor børnene, via de materialer vi har stillet til rådighed, får lov at udtrykke sig. Da det er vuggestuebørn, vil den næste proces, udveksling, være svær, men vi vil forsøge at få børnene til at kigge på hinandens fisk ved at vi sammen føntørrer dem, så de tørrer hurtigere. Vi vil sætte ord på for børnene. I fordybelsesprocessen gøres fiskene færdige. De får lov at sætte øjne på, tegne med tusser og sætte det på, som børnene finder interessant. Derefter hænger vi fiskene op i det akvarie, som vi har medbragt. Præsentationen består i, at  akvariet placeres, sådan at børnenes forældre kan se det. Når forældrene ser akvariet, får barnet indirekte lov at dele sin oplevelse og forståelse af verden.

NB: Efter den æstetiske læreproces er færdig kan man vælge at evaluere. Vi har valgt det fra, da vi ikke synes at det giver mening til så små børn, som vi har lavet forløbet med. 

Nedenunder er forløbet skitseret

Dag 1: Den blå planet
Formålet er, at børnene skal få nogle indtryk inden for vores valgte tema.

Dag 2: Fiskene bliver til…
Børnene skal lave fisk med højtryksteknik. Teoretisk er dette kendetegnet ved, at man maler en overflade og trykker den. Det kaldes højtryk, da det kan trykkes flere gange. Vi understøtter maling af hænderne til de børn der har brug for det og ellers får de selv lov til at male med penslen på deres egne hænder. Selve aftrykket af hænderne skal danne rammen for de fisk, som barnet laver. Aftrykket skal klippes ud og barnet får lov at putte øjne og glimmer på. Vi sidder alle ved samme bord, da vores ønske er at der under processen sker en æstetisk fordobling. Den æstetiske fordobling er kendetegnet ved, at børnene løbende får nye ideer, komplimenterer og supplere hinandens udtryk. For at hjælpe børnene på vej i denne proces har vi derfor også besluttet af en af os voksne udelukkende er fokuseret på selv at producere fisk og aftryk- vores ønske er at sætte gang i en impuls og skabe grobund for den æstetiske fordobling (Austring & Sørensen, 2016).

3. Fiskene får et hjem
Vi hænger sammen fisk op i akvariet. 

Litteratur:
Austring, B & Sørensen, M (2006) Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser

 
puce18-ku03s