aktivitetskatalog

Hej i (Fole)Haven

Den sidste måned har vi seks pædagogstuderende fra Campus Carlsberg påbegyndt en kampagne i forbindelse med vores valgfag; social innovation og entreprenørskab.

Vores overemne var “At gøre noget for nogle, sammen med nogle”. Vi fik til opgave at skabe en samskabelsesproces i samarbejde med vores partner, SURF Valby, som er en boligsocial helhedsplan tilhørende Folehaven, Hornemanns Vænge og Valbyejendommene. SURF Valby har gennem de seneste år indført forskellige indsatser og aktiviteter for området i alle målgrupper. Vi har haft vores primære fokus på Folehaven, som er det største boligområde.

Vores fælles førstehånds indtryk var at, området havde været under en stor positiv udvikling, hvilket både var en opfattelse hos vores partner samt tydeligt i utryghedstallene, som er opgjort i helhedsplanen som gælder fra 2017-2020. Med udgangspunkt i FN’s verdens mål, nr.3, omhandlende trivsel og livskvalitet, påbegyndte vi vores tanker om projektet. Dette da vores partner i forvejen havde fokus på dette.

Gennem fokus på trivsel og livskvalitet, havde vi et ønske om at aflive fordomme om forskelligheder, skabe mere respekt for hinanden, bygge bro mellem aldersgrupperne, skabe bedre sammenhold, fællesskab og kendskab til hinanden.

Vi endte med at lave kampagnen “Hej i (Fole)Haven”, som i sin enkelthed i gik ud på at borgerne i Folehaven fik udleveret nogle klippekort med 10 klip som hver især talte for et “Hej” til en nabo, man ikke kendte. Når alle 10 klip var udfyldt, kunne aflevere klippekortet i vores indsamlingsbøtte og deltage i konkurrencen om præmier fra lokale aktører/sponsorer vi samarbejdede med.

Vores formål ved denne kampagne at komme utryghed til livs og skabe en anerkendende atmosfære i Folehaven. Derudover at aflive fordomme om forskelligheder, skabe mere respekt for hinanden, bygge bro mellem aldersgrupperne, skabe bedre sammenhold, fællesskab og kendskab. Igennem vores partners netværk, skabte vi kontakt til beboere fra Folehaven i forskellige aldersgrupper. Vi besøgte blandt andet, Folehavens ungdomsklub, Margrethe Kirken med seniorklubben, Cafe og Genbrug, Biblioteket og Torvet.

Vi har arbejdet ud fra F. I.R.E-modellen, som dækker over Forståelsesfasen, Ideudviklingsfasen, Realiseringsfasen og Evalueringsfasen.

Da vi havde fået vores interviews og brugerrejser og fået skabt en grundlæggende forståelse for Folehavens område, miljø og beboere, begyndte vi at gå over i nytænkning fasen.

Vi valgte at markedsføre vores kampagne gennem plakater, flyers og take-over på SURF’s Instagram og Facebook-profil. Derudover satte vi fokus på at være synlige i gadebilledet, frem til kampagnens opstart. Vi har været synlig både til at pandekage/bål event som SURF stod for og et pop-up på Folehavens Torv, som vi selv har stået for med hjælp fra SURF´s ungeværter. Det var her vi fik tiden til at fortælle borgerne i Folehaven om vores kampagne.

I evalueringsfasen reflekterede vi over hvordan vi kunne bibeholde hilse-kulturen, det gjorde vi ved at dele beboerens citater i SURFs vindue, samt udarbejde en artikel med omkring vores proces.

puce18-se02
puce18-se02
puce18-se02
puce18-se02
puce18-se02