Projektet Help Needed’s primære målgruppe består af kvinder og mænd der er i risiko for overfald eller værre, det kan være i form af f.eks. prostitution eller voldsramte.

Når mennesker har været udsat for vold eller værre, kan der ske en ændring i deres adfærdsmæssige reaktioner. Det kan være i form af indadreagerende hvor personen isolere sig og trækker sig ind i sig selv, eller ved at være udadreagerende hvor personen kan blive aggressiv og voldelig. 

Emnet er tabubelagt i samfundet som gør at folk bliver mere indadvendt og holder kortene ind til sig. Typisk gør det målgruppen til en mere andengrads borger, hvori de lever et dobbeltliv og kan medføre at de bliver mere isoleret og skadet på krop og sind, hvis ikke de rette hjælpemidler er til rådighed.

Prostitution og voldsramte i hjemmet mener vi der ikke er nok faglig viden om på pædagoguddannelsen. På baggrund af den manglende viden, har vi valgt at have fokus på hvordan vi som pædagoger kan bidrage med den nødvendige hjælp og støtte, ved at koble vores teori til praksis. 

Vores primære produkt er et diskret smykke armbånd hvori der en type  overfaldsalarm, alarmen udløses ved at trykke på en skjult knap som sender en alarm til vagtcentralen, politiet eller sagsbehandlere/kontaktperson med lokation via en indkodet GPS. Selve smykket er designet til at kunne bæres uden at vække opmærksomhed i dagligdagen og den aktiveres lydløst. Den kan aktiveres ved at åbne på siden af ‘kuplen’, hvorefter den åbnes op og knappen nu er klar til brug.

I vores udarbejdelse til vores projekt prøver vi at give en helorienteret støtte, dvs. at man benytte sig af det både nat og dag, og vores arbejde som pædagoger bliver derfor ikke begrænset. Vores formål med dette produkt er at vores brugere får øget deres empowerment, hvilket kan give en øget tryghed når de f.eks. skal ud og møde kunder, eller kommer hjem til en voldelig partner. Det kan give dem en følelse af kontrol i en situation hvor de typisk ikke kan nå ud i tide til hjælp, usynlig magt til en direkte magt.

Vores værdifaktorer er diskretion og tryghed i hverdagen, vi har samlet inspiration fra EXIT projektet, psykiatrien og ældreplejen som allerede har et alarmsystem, vores produkt er en videreudvikling på området for at kunne benyttes diskret af målgruppen.

Man kan købe vores alarmsystem igennem en ‘undercover’ konstrueret hjemmeside, hvori der er et 2-trins godkendelsessystem for opretning af bruger, hvor derefter har man mulighed for login og man kommer ind i den aktuelle hjemmeside. I denne hjemmeside kan man have mulighed for at se efter en støtte-kontaktgruppe, vores alarmsystem og bestilling/levering af dette, mulige diverse kurser, og en liste af den offentlige hjælp i sit nærområde. 

I vores projekt er vi opmærksomme på der kan blive skabt en afhængighed af at bære alarmen, og derfor tilbyder vores hjemmeside en række muligheder for at man kan komme til kurser, hvor der bl.a. vil være selvforsvar og mindfulness. Ved at arbejde på krop og sind, kan ens empowerment blive styrket. Dette vil de kunne tage med sig i deres hverdag, hvor det endelige resultat vil kunne være med til at deres behov for alarmen mindskes.

 

Profilhold i social innovation og entreprenørskab – PUCE18-se01

Udarbejdet af, Hajar Zantout & Nete R. Lohse.
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01