High og low arousal med ballon

SEMINAR DAGEN

Mål for aktivitet:

Ifølge den styrkede pædagogiske læreplan er det grundlæggende for planlagte aktiviteter, at legen tager udgangspunkt i børneperspektiv. Hvordan formår vi som pædagoger at forstå barnets perspektiv? Vores aktivitet giver pædagogen mulighed for at sætte sig ind i barnets perspektiv, f.eks i forhold til planlægning af aktiviteter i dagstilbud.
Under aktiviteten møder vi både minimal samt maksimal involvering fra vores side. Da vi introducerer aktiviteten og opleves at have en dynamisk involvering, da vi styrer at tænde og slukke musikken når vi udfordre pædagogernes regulering mellem high og low arousal.

På seminar dagen er vores mål at give personalet en forståelse for high- og low arousal på egen krop gennem en ballon leg samt en forståelse af følelser, stemninger og hvor svært det kan være for børn, selv voksne at regulere i mellem disse. Gennem kreative udtrykning former vil vi gennem ballon legen skulle udtrykke og imitere de forskellige tre grundfølelser hver gang musikken stopper. Ballon legen vil vi være delt op i grupper af fire hvor vi til at starte med vil kaste en ballon til hinanden, når musikken stopper skal alle stå stille, derefter skal vi nu have to balloner i spil, så tre og så til sidst fire balloner hvor vi fra hver gang der tilføjes en ny ballon bevæger os i de forskellige lege stemninger dvs. fra den hengivne til den højspændte og derfor kan mærke på egen krop hvor svært det er at skulle stoppe op når vi er i high arousal. Til sidst vil vi bede hver gruppe om at opstille et stilbillede af deres følelse af oplevelsen ved legen som de andre grupper skal gætte. Denne øvelse kan hjælpe os som pædagogiske personale til at få en større forståelse og bedre kunne sætte sig ind i børnene og de krav vi stiller dem.

Deltagerantal: Fra 2 personer og op.

Fysiske rammer og materialer:

Aktiviteten foregår i en gymnastiksal og aktiviteten består af brug af balloner med ansigtsudtryk på, samt musik som er medvirkende til at skabe stemning og få pædagogerne op i high arousal.

.       

Faglige og didaktiske overvejelser:

Vi har haft fokus på legeforsker Helle Maria Skovbjerg’s teori omkring legestemninger i vores aktivitet i børnehaven. Her startede vi i den hengivne stemning under historie fortællingen, hvor vi efterfølgende til ballon-legen var i højspændt stemning og til sidst sluttede af med en opsamling for at komme ned i arousal igen. Derudover har vi haft fokus på de forskellige bevægelsesglæder af Lise Kimeyer (rød, gul, grøn, og blå bevægelsesglæde) hvor vi i aktiviteten især havde fokus på den røde og gule for at give børnene en følelse af at være del af et fællesskab og skabe mulighed for at komme i flow stemning.

Vi har fokus på deltagelsesmuligheder. Vi er en stor gruppe af sammensatte personer som ikke har kendskab til hinanden. Derudover har vi fokus på følelses stemninger samt fornemmelsen af skiftet fra high til low arousal.

Af Nicolina, Anika og Emmelie.
puce21-ku08