På VK-forløbet Kulturmøde og interkulturalitet, har vi arbejdet med hvordan et kulturanalytisk blik kan være et redskab til at forstå både egne og andres handleforudsætninger. Modulets faglige indhold handler om forståelse for, hvordan kulturmøder får betydning i samfundet, i pædagogiske miljøer og i forhold til egne for-forståelser og kategoriseringer.

I faget lærer vi om og arbejder med den beskrivende og komplekse kulturforståelse; hvor hvis man anskuer kultur ud fra en beskrivende kulturforståelse, ses kultur som et os og dem forhold, hvor kultur er noget statisk, som mennesker lever i og med. Anskuer man derimod kultur ud fra en kompleks kulturforståelse, ses kultur som noget dynamisk der hele tiden skabes og ændres, og kultur, som noget mennesker udlever.

Undervejs i VK-forløbet, har vi skullet finde en praksis, hvor der eksisterer et kulturmøde. Vi tog kontakt til NGO’en Rapolitics, hvis overordnede mål for praksis er, at styrke unges selvværd, holdninger og politiske mod gennem workshops, hvor de unge lærer at fortælle om dem selv, gennem rap og hiphop. I vores feltarbejde har vi fulgt to ansatte fra Rapolitics, på en workshop på en efterskole på Sjælland, workshoppens tema for dagen var ”Kulturkanon – kultur og identitet”

Vi oplevede et interessant kulturmøde, hvor vi med udgangspunkt i en analyse af interviews, identificerede hvordan rap coachene havde en beskrivende kulturforståelse i mødet med eleverne, og vi vil på seminardagen forsøge at belyse hvorfor vi så dette var på spil, og muligheder og begrænsninger ved at handle ud fra en beskrivende kulturforståelse. Vi så at rap coachene distancerede sig fra deres elever, da der med coachenes egne ord, var en stor kulturforskel til stede. Til det planlagde vi en intervention, som skulle hjælpe rap coachene til at identificere hvordan forskellen mellem dem og deres elever kunne ses i et perspektiv, der læner sig mere op ad den komplekse kulturforståelse, hvor kulturen er noget der skabes i sammenspil med eleverne, og have et mindre fokus på forskelle. Vi præsenterede dem for de tanker vi havde gjort os, og havde en god åben dialog omkring deres arbejde, og hvordan det kan optimeres.

Til seminardagen vil vi holde et oplæg om, og uddybe pointer nævnt her i kataloget, og ydermere tale om hvordan man gennem forståelse for kultur, kan arbejde med at inddrage ens personlige fortælling, når man står i en læringskontekst og skal skabe en relation, med afsæt i hvad vi oplevede i vores intervention med rap coachene.
Af Frej Arnfred, Burak Pusat og Josephine Schou
puce17-ki03