Aktivitet: 

Vi har valgt en aktivitet til dagtilbud for målgruppen 5-6 år. Her skal børnene i fællesskab lære hvor vigtigt det er at vi passer på vores natur og dyreliv. Om hvor vigtigt det er at man ikke smider affald, som plastik andre steder end i affaldsspanden og hvor det ender hvis ikke de er opmærksomme på det. Vi vil vise børnene det ved at fortælle lidt om dyrene i havet, og om hvad der kan ske hvis man for eksempel smider plastik, affald, fiskenet mm. i havet. Her vil der blive vist en balje fyldt med vand og havdyr (legetøjs dyr), hvor vi vil smide plastik og affald ned i baljen til dyrene. Her vil vi lege at dyrene spiser det, fordi de tror det er mad, og kan blive rigtig syge af det, eller bliver viklet ind i det. Affaldet vil være noget som børnene vil kunne genkende fra deres hverdag, et eksempel kunne være indpakninger fra mad, som de ofte spiser og kender til. 

Derudover vil vi også vise at hvis plastik ligger for længe i vandet, bliver det til mikroplastik, og bliver så småt at man næsten ikke kan se det, og det tror dyrene også er mad, og spiser det og får rigtig ondt i maven. Her vil vi vise med frugtfarve, hvor hurtigt de små mikroplastikker spreder sig i vandet. 


Formålet med aktivitet:
Der bliver i gennemsnit produceret over 820.000 tons plastik hver evig eneste dag og meget af det plastik ender desværre i naturen og heriblandt i havene.

Plastaffald der ender i havet kommer oftest fra aktiviteter på land. Dette kan være fra lossepladser, industri, ubehandlet spildevand og affald der bliver efterladt på stranden.

Det går desværre størst ud over dyrelivet i havet. I så svær grad at flere dyr hver dag bliver syge og dør, fordi de spiser plastikken fordi de fejlagtigt tror det er mad. Alt dette er på bekostning af menneskers måde at håndtere deres affald på.

Plastik bliver brugt til ekstremt mange ting og rigtig mange af de ting, kan børnene genkende fra deres hverdag.

Men er børn klar over hvilken skade plastik kan gøre, hvis man ikke tænker sig om og holder plastik væk fra naturen?

Derfor vil vi gøre børn opmærksomme på hvad der kan ske, hvis man smider sit affald i den frie natur, og her har vi valgt at have fokus på havets dyreliv. Børn har ofte en større medfølelse når det kommer til dyr, og hermed vil deres interesse være større inden for emnet.

Da vi har med børn i 5-6 års alderen, er det vigtigt for os, at børnene ikke føler sig skyldige i at dyrene har det dårligt, eller at ordet ”død” bliver brugt, så de ender med at stå med en følelse af frygt.    

Målet er at børnene bliver langt mere bevidste omkring hvad de gør med deres skrald, og måske endda får lyst til at hjælpe ved at indsamle skrald fra naturen, så de får en følelse af at deres indsats kan gøre en forskel og redde dyrene.

Pædagogiske overvejelser:

Ved at give børnene viden om at plastik er med til at forurene verdenshavene vil vi kunne øge deres opmærksomhed på genbrug og give dem en indsigt i vigtigheden ved at affaldssorterer. Dette ville forbedres endnu bedre hvis institutionen har affaldssorterings spande. Så børnene kan visualisere og genkende hvor deres ostehaps-plastik skal hen når de har spist den. Miljøbevidsthed er et begreb vi gerne vil have at aktiviteten afspejler. 

Aktiviteten vil være lavet således at den har et børneperspektiv for øje, alle børnene skal kunne følge med uden at føle at det der bliver snakket om er for svært at forstå. Og da aktiviteten tager nogle tunge emner op, som død, vil vi sikre os at børnene ikke føler sig bange eller står med en skyldfølelse når disse emner bliver snakket om.

Når vi snakker om bæredygtighed, snakker vi også om begrebet økologisk råderum, som er beskrevet som at tage udgangspunkt i, at der er grænser for, hvor mange af Jordens naturressourcer vi kan tillade os at bruge, og hvad miljøet kan tåle af forurening. (Edlev, 2015, s. 319). 

Da den voksne er en vidensformidler skal den voksne kunne svare på børnenes spørgsmål da det tyder på at emnet betyder noget hos børnene, men også at børnene er interesseret i at vide mere og denne interesse må ej ignoreres.

 

Skrevet af:

Mette Middelboe Andersen 

Jakob Genderskov Kræfting

Jasmina Bak

Litteratur: 

Danmarks Naturfredningsforening. (U.Å). Plast i havet. Lokaliseret d. 24 oktober 2022 på dn.dk

https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/vand/hav/plast-i-havet/?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCPuVsogFcm1ppsf3VKJdMVvZ9J6RdvgSwk02el0suUZtUC5FTduGNBoCndEQAvD_BwE

Edlev, L. (2015). Natur og miljø i pædagogisk arbejde. Munksgaard.

Wohlgemuth, O. (2006). TILLÆG om bæredygtighed. Lokaliseret d. 24. oktober 2022 på Naturpaedagogik. http://www.naturpaedagogik.dk/nybaeredygtighed.htm

WWF Verdensnaturfonden. (U.Å). Plastik kvæler livet i naturen. Lokaliseret d. 24 oktober 2022 på WWF.dk

https://wwf.dk/kaemper-for/plastikfri-natur/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCADlY4KFCS90f0TEb-TX5IDhXxLooSm00ec7gQn7P2pT88YuFNylKRoCsfIQAvD_BwE
puce20-nu02