Vi har i vores valgfag kulturmøder og interkulturalitet beskæftige os med hjemløse på hhv. Enghave Plads, Christianshavns Torv samt Halmtorvet. Vi har haft særligt fokus på at kortlægge kulturen blandt hjemløse, hvordan de 3 pladser bliver brugt samt hvad der giver hjemløse tryghed og en følelse af hjemlighed. 

 

Hvad har vores feltarbejde handlet om og hvad fandt vi ud af?

For at kortlægge kulturen blandt hjemløse samt undersøge vores udvalgte fokuspunkter, har vi gjort brug af både deltagerobservation, uformelle samtaler, interviews samt fotografiske feltnoter. 


Vi har igennem vores feltarbejde, fundet ud af at der er stor forskel på følelsen af tryghed og hjemlighed på de forskellige pladser. Særligt på Enghave Plads var der stor tryghed samt en stor følelse af hjemlighed. Gennem uformelle samtaler, fandt vi ud af at det er den samme gruppe der mødes hver evige eneste dag på pladsen, for at drikke øl og være en del af et fællesskab. De lagde stor vægt at det at de kendte hinanden så godt, var vigtigt for at de følte sig trygge og hjemme. Derudover har øldrikkerne på Vesterbro, selv været  med til at udforme “deres eget sted” på Enghave Plads. Dette blev gjort i samarbejde med Kunstneren Kenneth Balfeldt, der i forbindelse med metrobyggeriet lavede et by og udviklingsprojekt, der havde til formål at inkludere øldrikkerne i  hvordan stedet skulle udformes. Derudover har Øldrikkerne på Vesterbro et tæt og godt samarbejde med Københavns Kommune, der b.la. kommer hver mandag og rydder op på pladsen. 

Gennem de uformelle samtaler vi havde med øldrikkerne, fandt vi ud af at det at de selv  har været med til at indrette stedet, gjorde at de fik et specielt tilhørsforhold dertil samt bidrog til hjemlighed samt tryghedsfølelsen.

 

Hvad har vores intervention handlet om?

Ud fra vores erhvervet viden om tryghed og hjemlighed samt en viden om hjemløses værdier, normer og hverdag, valgte vi at se om vi kunne skabe en form for fællesskab på Halmtorvet, for at bidrage til trygheden og hjemligheden på denne plads. På Halmtorvet oplever vi et råt og utrygt miljø, hvilket understøttes af uformelle samtaler og interviews med hjemløse og misbrugere der opholder sig på Halmtorvet. De fortæller om et barskt miljø hvor de frygter at blive overfaldet og røvet, og at de egentlig kun opholder sig der, da det er nemt at opsøge stoffer samt der er stofindtagelsesrum hvor de kan få hjælp til indtagelsen af deres stoffer.
Med tanke på fællesskabet på Enghave Plads, valgte vi at stille os ud på Halmtorvet en formiddag med morgenboller og kaffe med håbet om at de borgere der opsøgte os og morgenmaden ville skabe en form for fællesskab og få sat ansigt og evt navn på de andre mennesker de omgås side og side med på gaden. Da vi godt ved at et fællesskab ikke bliver skabt over en enkelt formiddag, er formålet at denne aktivitet skulle foregå over en længere periode, hvor man hver mandag på samme tidspunkt stilte sig med kaffe og morgenmad, med håbet om at nogle af de samme borgere henvendte sig flere gange og derved blev mere trygge ved hinanden.


Clara, Sarah og Ditte – gruppe 8

puce20-ki02