Hjemme dyrkning

Bæredygtighed i børnehøjde er et projekt, som man har valgt at arbejde med og undersøge i dagtilbud. I de pædagogiske læreplaner fremgår det, at børn i dagtilbud introduceres til naturen og naturens fænomener. Her er der særligt fokus på, at børn skal lære noget om samspil med naturen. Der tages udgangspunkt i barnets oplevelser i naturen, dets undersøgende og involverende tilgang, samt samspillet mellem natur og menneske. Det har til grundlag at styrke barnets kendskab og erfaring med miljø og bæredygtighed. Naturfagligdannelse handler om at børn får mangeartede naturoplevelser, samt en interesse og viden om naturen, dermed opnår børn en bredere naturforståelse af deres omverden. At bruge naturen som eksperimentarium danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvar for natur og miljø. Her får børn mulighed for at opleve glæde ved at opholde sig i naturen. Når små̊ børn leger med smådyr i en kompostbunke vil de gøre sig en mængde erfaringer med dyrene og med nedbrydningsprocesser. Erfaringer der på langt sigt handler om økologi og samspillet imellem menneske og natur.

For at øge børnenes naturforståelse er der lavet skolehaver som tilbud til børn i børnhavner og skoler, hvor de kan komme ud og opleve naturen på en anden måde.

Skolehaverne påvirker elevernes madlavnings kompetencer, smagsoplevelser, færdigheder og viden om dyrkning og råvarer samt påvirkning af barnets naturforståelse.

At børnene smager på det de selv har lavet gør at de tør spise flere grønsager og ændre deres spisevaner. Det at grave i jorden efter planter er ligesom en skattejagt for børn.

Børnene lærer i skolehaverne om planternes cyklus som deres forrådnelse, bestøvning, frugtbarhed og gødning af jorden. De lærer om han og hun planter og om bier. De lærer også om at være tæt på dyr og insekter.

Når man snakker om natur i skolehaverne, er det også oplagt at snakke om økologi. I dag opfatter vi økologi, ved at kigge på et lille mærke på de vare som vi køber i supermarkedet. Økologi kan også være at bevare vores natur, f.eks. ved at bruge mindre vand. Vi kan også gøre meget i vores husholdning. Det kan være at vi komposter vores madrester, for at lave muldjord, som vi så kan så frø i, og derved skære ned på vores forbrug af affald. Nogen skolehaver har også fokus på at kompostere og derved genbruger de naturmatairler. 

En grund til at økologi er vigtigt, fordi at vi sprøjter så meget med pesticider, at bierne er ved at dø ud. Dette vil føre til at vi få meget færre frugter og grøntsager, som er afhængig af at bi’en kommer og bestøver dem. Vores grundvand bliver også forurenet af pesticider.

Dette vil vi uddybe mere om til fremlæggelsen.

 

Af: Monica Dederoth, Nada Mahmud, Peter Rosendal og Theis Smith
CPF16o-NU12
CPF16o-NU12
CPF16o-NU12
CPF16o-NU12
CPF16o-NU12
CPF16o-NU12