Vi er gruppe ku01m-grp10, aka MMM, aka De Musikalske Multikulturelle MILFs.

 

”Jo mere børnene har leget, sunget, danset, spillet og bevæget sig i børnehaven, jo større mulighed har de for at tilegne sig kulturfagene, jo bedre kan de forholde sig til sig selv og omverdenen.” (Kærså, 2004:186)

 

Vi har fokus på kulturelle udtryksformer i musik. Vores formål er at børnenes musikalske kultur og kulturelle udtryksformer ses, høres, støttes og respekteres. For at opnå dette mål vil vi bevæge os ned i børnehøjde og tage udgangspunkt i børnesynet når vi giver børnene mulighed for at bestemme dele af sangenes indhold.  Vi vil holde øje med børnekulturelle udvekslinger i form af samarbejde, improvisation, mimik, gestik og deltagelsesstrategier.

 

Alle sangene har gentagelse, for at støtte børnenes rytmisk-motoriske udvikling. Hukommelse og tænkning er af rytmisk natur, og den rytmisk-motoriske erfaring hænger sammen med den sproglige og musikalske udvikling.

 

Da vi er dagens allersidste hold, er der lav energi – både hos voksne og hos vores målgruppe, børn i daginstitution. Alle er trætte og hvis man sidder stille for længe, sniger søvnen sig ind. Derfor har vi valgt at starte med nogle sanglege, hvor vi får gang i vores kroppe og i pulsen. Vi slutter roligt af med nogle langsommere sange, hvor vi skal spille på tromme og lege med forskelligt tempo og lydstyrke.

 

Jeg gik mig over sø og land

Vi lægger ud med en variation af denne sang, som ellers har fokus på forskellige motoriske bevægelser som børnene selv vælger. I vores version får de i stedet lov til at vælge mellem forskellige instrumenter og til at vise hvordan de kan spille på dem. Her kommer børnesynet ind – pædagogerne skal imitere børnenes forslag til hvordan man spiller de diverse instrumenter.

 

Bro bro brille

For at børnene ikke skal kunne falde i baggrunden og blive passive tilskuere, har vi valgt en interaktiv leg, der kræver samarbejde og fælles timing.

 

Spille, spille på min tromme

Her får børnene lov til at spille på tromme, og efter en gennemgang eller flere, får de også love til at blive aktive medskabere ved at bestemme tempo og lydstyrke.  Da de sidder på trommerne mens de spiller, hvilket er med til at stimulere deres sansemotoriske udvikling, da de mærker trommens vibrationer igennem hele kroppen frem for blot hænderne.

 

Farvelsang

Denne voksenstyrede sang stimulerer børnenes motoriske udvikling – vi spiller og synger i fire forskellige tempi og lydstyrker; først normalt tempo og lydniveau, så hurtigt og højt, så langsomt og uden stemmer, til sidst normalt igen.

 

På gensyn, og vi håber at vi ses en anden gang!

 

Hilsen Zainab og Zarah

 

Litteraturliste

Kærså, Lotte (2004). Leg, musik og bevægelse – at opleve nødvendigheden og bevare gejsten for de kulturelle udtryksformer, Pædagogiske læreplaner: at arbejde med didaktik i børnehaven. Århus, forlag Systime Academic.
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m