Målgruppe og mål med aktiviteten:

Vores aktivitet er mest henvendt til dagtilbud, men kan justeres og dermed benyttes til flere målgrupper. 

Målet med aktiviteten er, at understøtte deltagernes kropsbevidsthed, og give dem mulighed for at øve sig på grundbevægelserne, er deltagerne børn vil dette også gavne deres motoriske udvikling. Derudover vil vi med aktiviteten skabe forudsætninger for relationsdannelse, som kan øge den mentale sundhed.

 

Hvor mange egner aktiviteten sig til?

For at opfylde vores mål er en mindre gruppe ideel, vi har fx haft en børnegruppe på 6. Dog kan aktiviteten også laves med en større gruppe, men her kan det være sværere at inkludere alle samt at lægge mærke til hvert enkelt deltager. 

 

Beskrivelse af aktiviteten:

Aktiviteten vil foregå på en stue som er gjort indbydende til aktiviteten, ved at være ryddet op og gjort klar med yogamåtter. Derudover skal der være plads til fysisk udfoldelse og samtidig med, at der skal kunne slappes af under massagen. 

Aktiviteten starter med en bevægelses aktivitet, hvor en af os spiller på tromme imens vi i fællesskab synger en sang om de bevægelser deltagerne skal lave. Undervejs får deltagerne lov til at bestemme hvilke bevægelser der skal gøres. 

Herefter skal deltagerne give hinanden massage. Først skiftes de til at massere hinanden på ryggen med deres hænder ud fra massagefortællingen ”Musen Tjuffe”, som en af os læser højt. Hertil vil der sidde to af os demonstrere bevægelserne på hinanden, så deltagerne ved hvad de skal. Herefter får deltagerne mere frit spil, og får lov at massere hinanden med forskellige massage redskaber, såsom pensler og bolde. 

Aktiviteten afsluttes med 5-10 minutters afslapning, hvor deltagerne bliver opmuntret til at ligge med lukkede øjne og lytte til musik.

Vi medbringer en kuffert med alle de nødvendige remedier, så vi hele tiden har det hele lige ved hånden under hele aktiviteten. Tidshorisonten er en halv time.

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Vi vil lave en bevægelsesaktivitet med fokus på kropsbevidsthed og relationer. Vores aktivitet henvender sig derfor blandt andet til den mentale sundhed, hvor egne og andres grænser kan blive tydeligere, da kommunikationen er vigtig i blandt andet massage delen. Derudover er der mulighed for relationsdannelse, da de opsatte rammer kan justeres ift. deltagerne, og alle kan blive inkluderet. Endvidere henvender aktiviteten sig også til den fysiske sundhed, i og med at børnene øver sig i grundbevægelserne, hvilket vil øge deres forudsætninger for fysisk udfoldelse senere i livet. 

Vi valgte at benytte SMTTE-modellen, da den er brugbar både før, under og efter til evaluering aktiviteten, for både at se den mere objektivt og formidlingsmæssigt samt at se om aktiviteten skal justeres/ændres. SMTTE-modellen består af 5 elementer, hvor der sættes fokus på ”tegn”, som er med til at holde fokus på om børnene er på vej mod målene.

Amalie Michaelsen, Amalie Sommersted, Melanie Mira Mäntyvuo Madsen, Lise Andersen og Sheila Myhlenfordt 
puce19-sb02
puce19-sb02