CPE16o-SB13 Gruppe 2

Annika Schotemeijer, Dennis Heldt, Katrine Aaholm Rasmussen og Julie Christensen.

 

Vi er optagede af, hvordan man med fysisk aktivitet kan fremme trivslen hos børn og unge med særlige behov. På baggrund af vores specialisering, social og special, vil vi gerne lave en aktivitet, som kan tilpasses til mange målgrupper med meget forskellige forudsætninger og ressourcer. Vi har taget udgangspunkt i børn i skolealderen, men aktiviteten kan nemt justeres til andre målgrupper. Indenfor specialområdet argumenteres der for, hvordan idræt og bevægelse kan være afgørende for forskellige problemstillinger som blandt andet angst, isolation og mistrivsel, og målsætninger som inklusion, trivsel og læring. (Händel, Rechnagel, 2016, s. 149). Vi har derfor valgt, at vores aktivitet tager udgangspunkt i bevægelsesglæde for at motivere til fysisk aktivitet og leg.

 

Aktiviteten består af en bane med hulahopringe, der forbinder to hold. Hvert hold står i en række efter hinanden, og den forreste deltager sendes ud på banen, da der kun må være en deltager fra hvert hold på banen ad gangen. Hvert hold er er udstyret med fire ærteposer, og det gælder om at få placeret tre ærteposer i modstanderens første hulahop-ring hurtigst. Deltageren fra hvert hold hopper med samlede ben og en ærtepose i hånden ind i hulahopringene, og når de to deltagere fra hvert hold mødes på banen, slår de sten-saks-papir. Vinderen i sten-saks-papir fortsætter ad banen hen mod modstandernes række, og den anden går om bag sit holds række. Det tabende hold sender nu den næste i rækken ind på banen.

 

Sundhedsstyrelsen skriver, at der er en sammenhæng mellem børns trivsel og graden af fysisk aktivitet (Sundhedsstyrelsen, 2016). Mange børn med særlige behov er yderligere motoriske udfordret, og det kan give en manglende lyst til at deltage i fysiske aktiviteter. Hvis de flere gange oplever nederlag forbundet med fysisk aktivitet, kan lysten til at indgå i bevægelseslege forsvinde (DGI, 2016). Målet med vores aktivitet er derfor, at børnene bliver motorisk udfordret, og at de har mulighed for at deltage i en fysisk aktivitet, som er tilpasset deres kompetenceniveau, hvor fysiske færdigheder ikke er altafgørende for ens deltagelse.

 

I aktiviteten kommer både de grov-, fin- og sansemotoriske færdigheder i spil, da de både de store og små muskelgrupper er i bevægelse. Samtidig bliver vestibulærsansen, taktilsansen og den kinæstetiske sans (muskel-led sansen) aktiveret i forbindelse med hulahop-ormen.CPE16o-SB13
CPE16o-SB13