IMG_3660

Aktivitet til seminar dag d. 8/4-2022  i W.4.15

Vi vil anbefale, at i har tøj på i ikke har noget imod at svede i.  

 

Rammer:

Vi vil lave 2 versioner af aktiviteten. Først en version, hvor vi bruger hænderne til at lave sten, saks papir og derefter, hvor vi bruger kroppen. Dette gør vi da begge versioner fungerer på forskellige måder.  

Der bliver lagt omkring 21 hulahopringe ud på gulvet i en snoet række, i en form som gør det lige svært for begge hold at komme hurtigt igennem banen.

 

Aktiviteten:

Deltagerne bliver delt op i 2 hold, som skal stå i hver sin ende af banen.

Når de to som er i gang med legen møder hinanden på banen laver de sten, saks og papir med kroppen, vinderen hinker videre mod den næste deltager og taberen går hen til den gruppe, hvor deltageren startede. Når en deltager når ned i den anden sidste ring, får holdet point og man starter forfra. Det første hold som når 3 point har vundet. 

 

Når vi laver aktiviteten med kroppen skal det gøres således:

Sten bliver lavet ved at man tager armene hen foran ansigtet.

Saks bliver lavet ved man klapper med strakte arme, oppefra og ned.

Papir bliver lavet ved man tager armene ud til siden.

 

Deltagerantal: 

I forhold til seminar dagen kan vi at have mellem 10 til 30 deltagere med i aktiviteten. 

Målgruppe: I vores tanker bag vores aktivitet har vi tænkt at alle fra start indskolingen og til man ikke kan hinke eller hoppe med samlede ben, altså aktiviteten har som sådan ikke en aldersgrænse, det handler mere om, om man har de motoriske egenskaber. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Aktiviteten kan justeres således, at flere kan deltage. Kan nogen fx ikke hinke, kan man hoppe med samlede ben.

Vores håb med denne aktivitet er at deltagerne kommer i en FLOW tilstand hvor de glemmer tid og sted og bare fokusere på aktiviteten. Dette vil også vise, at det er deres indre motivation, som er i brug, i det deltagerne vil være opslugt af selve aktiviteten og ikke deltager pga. ydre forhold, som belønning, pligt, straf osv. (blivklog.dk).

I det chancen for at vinde, sten, saks, papir er tilfældig, vil ingen have en større fordel end andre. Man eliminere altså dermed fordelen ved at være bedre motorisk, i det vi laver en tilfældighedsaktivitet, og derfor vil det også kunne øge motivationen for at deltage hos den enkelte deltager, i det alle er på nogenlunde samme niveau. 

 

Mosers blomst:

“Blomsten sætter fokus på den mulige læring gennem kropslige aktiviteter. Samtidig illustrerer den, hvordan historien, som samfundet og kulturen har betydning for og påvirker læring gennem krop og bevægelse. Udover det viser modellen at situationen og konteksten som børnene befinder sig i har betydning for deres samlede læring” (Sederberg, 2017. S. 45)

Vi har valgt at vælge to af bladene fra modellen, det (sanse)motoriske blad og det sociale blad. Dette har vi haft fokus på da det kropslige spiller meget ind i vores aktivitet, da det handler om at bruge kroppen på en anderledes måde end normal sten, saks og papir. Og det sociale blad kommer ind via at deltagerne kan skabe nogle nye relationer og kendskab til  nye personer. I social sammenhæng har vi en tanke om at legen for lidt af konkurrence elementet ind og begynder at heppe på deres hold, så vi får en følelse af at miste fornemmelsen af tid og sted og de lever sig ind i legen og finder FLOW. 

 

Det (sanse)motoriske blad:
I vores aktivitet kommer det sansemotoriske blad i spil ved at deltagerne får bevæget sig på en måde der udfordre deres motorik. Dette gør de ved at de skal hinke igennem hulahopringene så hurtigt som muligt.  

Det sociale blad:

Det sociale blad kommer i spil ved at vi sætter vores fokus på hvordan vores krop relatere sig til de andre i det sociale fællesskab gennem udviklingen af social kompetence. Ved at vi sætter personer sammen som ikke kender alle i legen, handler det for deltagerne om at kunne indgå i et fællesskab i forhold til at at være accepteret og være ansvarlig i det pågældende fællesskabs normer og værdier. 

Mvh. Peter(200439), Tobias(200008) og Anine(200201) – PUCF20-sb01

Litteraturliste:

Sederberg, M., Kortbek, K. & Bahrenscheer A., 2017. Bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid, Hans Reitzels forlag.

Blivklog.dk https://www.blivklog.dk/hvad-er-flow/ (sidst besøgt d. 5/4/2022)
pucf20-sb01