Vores aktivitet er en fusionsaktivitet mellem stopdans og huskeleg.

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktiviteten går ud på, at der er en der udvælges til at være igangsætter. Derefter opdeles deltagerne i to hold, hvor de så skal stå i to rækker med ansigtet vendt mod igangsætteren. Selvom deltagerne er inddelt i to hold, er de fælles om aktiviteten. Igangsætteren sætter musik på og deltagerne begynder at danse. Derefter prikker igangsætteren til de to første i rækken fra hvert hold. Man må ikke vende sig om eller stoppe med at danse, før man er blevet prikket i ryggen. De to der er blevet prikket, skal vende sig mod igangsætteren og stå stille. Igangsætteren sætter en bevægelse i gang, som de skal imitere og vise til den der står foran dem, ved at prikke den næste i ryggen og vise bevægelsen. Derefter stiller igangsætteren sig foran deltagerne og danser med. Bevægelsen må kun vises en gang og hvis man ikke kan huske bevægelsen, skal man stadig fortsætte og vise bevægelsen som man husker den. Man må ikke kommunikere undervejs, men kun bruge sin krop. Aktiviteten fortsættes indtil den igangsatte bevægelse er nået frem til den sidste i rækken på begge hold. Til sidst skal de to første og de to sidste stille sig i midten, og vise slutresultatet til de andre.

Didaktiske overvejelser

Mål:

Vores mål med aktiviteten har været at skabe en aktivitet, der kræver samarbejde og er med til at styrke børns motoriske udvikling, samt skabe nye og tætte relationer.

Læringsforudsætninger:

Alle har en forudsætning for at kunne være med i denne aktivitet, vores målgruppe er dog de ældste børnehavebørn de 4-5årige, da de har nemmere ved at huske og følge de givne instrukser end de yngste.  

Læreproces:

Deltagernes motivation vil øges, ved at pædagogen går forrest og viser øvelserne inden start. Pædagogen skal være særlig opmærksom på sit eget kropssprog, fordi kropssproget smitter  ”Børn gør ikke, som vi siger, de skal – de gør, som vi gør.” (Larsen, Danmarks evalueringsinstitut, 2015).

Rammefaktorer:

Til denne aktivitet er det vigtigt med et musikanlæg og noget musik, som deltagerne kan bevæge sig til. Aktiviteten kan foregå overalt både i et udendørs areal, eller også indendørs i et lokale, da der ikke kræves meget plads.

Vurdering/Evaluering:

Det er vigtigt at pædagogen undervejs observere den enkelte deltagers deltagelse. Synes deltagerne for eksempel at aktiviteten er for svær, kedelig osv., og er der noget der kan justeres alt efter deltagernes kompetencer. Desuden er det vigtigt at pædagogen hele tiden har fokus på, om det pædagogiske mål er opnået.

Gruppe: 2

Firat, Merve, Khalil & Maysa

puce17-sb04
puce17-sb04