Mål og rammer

Målet med huskeleg stafetten er at børnene i målgruppen 3-5 årige børn får eksperimenteret med deres krop i form af bevægelse, samtidig med at der opnås mestring i bevægelse, så børnene har lyst til denne form for bevægelse igen. Derudover får vi dannet et bevægelses fællesskab, og som der står i læreplanstemaet skal læringsmiljøet understøtte følgende “Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse” (Børne- og undervisningsministeriet, 2018, s. 43). Hvilket vi også har haft øje for i planlægningen af aktiviteten.

Denne huskeleg stafet egner sig til en gruppe på 8-12 børn, da hver gruppe kræver en pædagog. Så deltagerantallet kan godt hæves, jo flere voksne der kan være deltagende.

I forhold til fysiske rammer og materialer, så vil stafetten foregå i et større rum med en del gulvplads eller på udendørs arealer. Dette kommer an på hvilke muligheder vi har ude i institutionen på dagen. Derudover kan man med fordel ramme banen ind med kegler eller lignende, så børnene ved hvor de skal placere sig. For at skabe yderligere udfordring kan det gøres i et ujævnt tærren eller i form af en mindre forhindringsbane på vej hen til når man skal se brikkerne under tæppet

Til stafetten skal vi bruge nogle materialer, hvilket er vendespil brikker, et tæppe, en spand og evt noget der kan indramme banen som for eksempel kegler.

Indhold

I aktiviteten skal børnene stå samlet i grupperne på midten af banen. I den ene ende af banen er et tæppe hvor nogle vendespil brikker er gemt nedenunder, og i den anden ende er der nogle tilsvarende brikker og lidt flere til så der ikke vil være et match til alle brikker der er placeret under tæppet. En fra hver gruppe løber ned til tæppet og kigger under tæppet, hvorefter barnet løber til den anden ende og prøver at finde en tilsvarende brik til barnet så under tæppet. Når barnet har taget en brik, skal barnet løbe tilbage til gruppen og vise dem brikken og lægge den ned i en spand, hvorefter en ny fra gruppen løber, sådan bliver man ved indtil holdet mener at alle stik er fundet.

I læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse står der, at når børn bliver støttet i at udfordre, bruge, eksperimentere, passe og mærke på deres krop, som kan ske gennem bevægelse er med til at styrke børnenes fysisk og psykiske trivsel (Børne- og undervisningsministeriet, 2018, s. 43). Huskeleg stafetten er tænkt til at det skulle være en legende tilgang til bevægelse, hvor børnene får eksperimenteret og en fornemmelse af deres egen krop. Ydermere at vi understøtter børnenes hukommelse og genkendelsesevne, samt verbalt at videregive det, de har set på brikken.

 

Efter udførelsen af aktiviteten

Efter at have været ude i en institution og afprøvet aktiviteten, blev vi opmærksomme på, at aktiviteten ikke kun var med til at børnene fik eksperimenteret med deres krop, samt oplevede mestring. I aktiviteten brugte børnene nemlig meget sproget til at forklare hvad de så på billederne, hvilket aktiviteten derfor kan udvikle deres sprog og dermed kan børnene få et større ordforråd.

 

Louise, Louise, Mathilde & Sophie 

pucf21-sb03
pucf21-sb03
pucf21-sb03
pucf21-sb03
pucf21-sb03