En aktivitet med fokus på relationer

Fortælling imellem mennesker er en del af vores samvær, og den måde vi anskuer verden på. Altså hvordan vi navigerer blandt andre, og hvordan vi forstår os selv. Æstetisk virksomhed er medvirkende til, bearbejdning af udfordringer og hverdagshændelser store som små. Disse kollektivt skabte processer bidrager til menneskeligt samvær som styrker relationer blandt de deltagende. I vores aktivitet er vores ønske at give nogle pædagogiske redskaber så deltagerne kan få mulighed for at udfolde og udvikle sin kreativitet og skabe sin egen historie.

Denne aktivitet mener vi kan anvendes som et pædagogisk værktøj i diverse målgrupper i skolefritids området. Eftersom vi mener at aktiviteten kan justeres i hele specialiseringen. Vi har selv været ude og afprøve vores aktivitet i en 0 – 2 klasse.

På vores Workshop skal du på kreativ vis formidle din historie. Du skal skabe en collage hvor vi sætter rammerne ud fra, at I alle vil have mulighed for at deltage og vil forsøge at skabe et rum, hvor målet er, at vi alle vil få et større kendskab til hinanden, når dagen er omme.

Vi ser frem til at lave aktiviteten med jer og få en hyggelig dag!

Ps. Husk ja-hatten!

 

Laura, Linea, Julie, Mahiye og Astrid
CPF16o-KU19F