Hvordan ser fremtidens botilbud ud? Hvordan kan vi skabe meningsfulde beskæftigelsestilbud inden for specialområdet? Hvordan kan vi arbejde for trivsel i familier med kronisk syge børn? Hvordan kan vi arbejde for inklusion af flygtningebørn og deres familier? Hvordan kan vi arbejde for afstigmatisering af mennesker, der lever i socialt udsathed?

… find selv på flere! Alle disse spørgsmål kunne være udgangspunktet for en social innovativ proces. Vi vil gerne fortælle lidt om hvad dét betyder, og hvordan man udvikler et innovativt mindset.

 

Introduktion – Undersøgelser af et innovativt mindset

Kompetenceforløbet i Social Innovation og Entreprenørskab er en proces, hvor vi som studerende får chancen for at være kaptajn på eget skib. Vi kender måske kursen, men ved ikke hvor vi ender. Bølgerne kan gå højt, men så meget mere tilfredsstillende er det også, når vi begynder at kunne se land. En innovativ proces er kompleks, og der vil ofte være flere spørgsmål end svar – vi går et par skridt tilbage, for at se en ny vej frem. Lyder det forvirrende? Bare rolig. For det første er der rigelig med værktøjer, når behovet for struktur og overblik melder sig. Herunder et par modeller for innovationsprocesser:

4D-modellen (Dall & Hansen, 2001, Slip Anerkendelsen Løs)

Om innovativt mindset (Sørensen & Frederiksen, 2010, Social Opfindelser)

Teori U (Hildebrandt, Nielsen, Stubberup & Chone, 2012, Introduktion til Teori U)

For det andet er samskabelse et grundlæggende element. Vi skal ikke ud og gøre noget for nogen, vi skal gøre det sammen. Vi synes måske selv, at vi har en fed idé, men vi kan ikke realisere den alene. Samskabelse er en forudsætning for at kunne lykkes med en social innovativ indsats.

 

Afprøvning af idéer

Vi som studerende afprøver løbende vores idé, og justerer efter den feedback vi modtager. Afprøvningen foregår på den måde, at vi pitcher vores idéer for hinanden, vores undervisere og for andre aktører, vi gerne vil inddrage i processen – altså i feltarbejde. Feltarbejdet er en vigtig del af processen, for i samtale med praktikere lærer vi meget om projektets styrker, blinde vinkler og vores egen evne til at formidle. Vi laver både feltarbejde som hold, men grupperne kontakter også selv relevante samarbejdspartnere. Det kunne f.eks. være kommunale og selvstændige institutioner, velgørende organisationer, hospitaler – eller en social café man finder på en studietur til Berlin.

 

Holdkultur

Der er i høj grad tale om et samarbejde mellem undervisere og studerende, men det er os som studerende, der går forrest. Det er vores idéer, visioner og interesser, der udgør kernen. Derfor sætter forløbet også store krav til os om at være tydelige i vores faglighed, åbne for kritik og feedback og tage ansvar for vores læringsproces. På holdet bruger vi studerende hinanden aktivt – vi bruger meget energi på at give feedback, og vi stiller vores ressourcer, erfaringer og netværk til rådighed for hinanden.

 

Kompetencer under udvikling

Vi anskuer kompetenceforløbet, og profilen Social Innovation og Entreprenørskab generelt, som en slags have. Her gror og dyrker vi vores kompetencer inden for et innovativt mindset. Vi opdyrker kompetencer inden for idéudvikling, tværfagligt samarbejde, finansiering og formidling til forskellige aktører. En vigtig kompetence er også at kunne give og modtage kritik. På et tidspunkt kan vi begynde at plukke forskellige kvalificerede handlemuligheder, og udvikle et fagligt sprog for hvorfor vi gør, som vi gør. Fillosoffen Ludwig Wittgenstein sagde:

”Mit sprog er min verdens grænse”

Praksis skabes også af den måde, vi taler om den på, og et innovativt mindset skubber til de eksisterende grænser. I en dynamisk innovativ proces kan det godt føles som om, at vi står på gyngende grund. Men vi har et fast holdepunkt i vores faglighed og i vores visioner, og det kræver mod at stå ved sig selv. En kasseret idé eller mislykkes handling er ikke en fejl, men en værdifuld erfaring. ‘’Fejl’’ er gødning og næring til projektet, og helt uundgåelige i forsøget på at skabe noget nyt. At prøve er at lykkes!

 

 

Cecilie Westfall & Johanne Filipsen
Gruppe 5
Profilhold Social Innovation og Entreprenørskab
pucf20-se01

pucf20-se01