Hvad er det mest betydningsfulde, du har/bærer rundt på ?

Vi har flere mål med vores aktivitet/tiltag. Et af dem er at bidrage til noget kulturel udveksling, forstå forskellige kulturmøder, og at give et lille indblik i nogle stigmatiserede gruppers perspektiver, og derigennem måske formindske noget af den afstand der kan eksistere mellem gruppen og majoritetssamfundet. Vi håber også at tiltaget kan bidrage til refleksion for deltagerne omkring nogle af de forforståelser de kan have og at perspektiverne fra vores målgruppe kan berige deltagernes opfattelse af målgruppen. Vi håber også at denne proces kan påvirke eller mindske den stigma som eksisterer omkring vores målgruppe. Og på at opnå en større tillid begge veje fra både samfundet og målgruppen mellem hinanden.

De fysiske rammer for vores intervention foregik på Istedgade, da vi ved at mændenes hjem ligger der, og dermed er der stor mulighed for at møde vores målgruppe, som er udsatte og sårbare. Formålet var at spørge forskellige borgere, som gik under stigmatiseringen af udsathed og sårbarhed, om hvad deres mest betydningsfulde genstand/ting er? Vi mødtes kl 9 og kunne hurtigt se at det var der omkring de fleste var stået op og skulle ud og skaffe penge til deres fix, vi mødte bla. En mand fra dokumentaren gaden som kunne bekræfte dette. Derefter blev vi enige om at sætte os på en cafe ude foran mariakirken, da der var en masse der begyndte at samle sig foran kirken, hvor vi blev nysgerrige på hvem de var og hvorfor de sad der, da vi kommer ud fra cafeen stødte vi på en mand, som vi har mødt tidligere på vores tur. Han ville meget gerne vil vise os rundt på vesterbro, som han siger det ‘virkelige vesterbro’ han er opvokset op på vesterbro og er blevet passet på af de prostituerede, vi spurgte ham om hvem der opholdte sig over ved kirken, til det svarede han at det var alle sigøjnerne og østeuropæerne som sad der, derefter gik vi der over for at få et større kendskab og forståelse for deres situation og hvorfor de sad opholdte sig der, vi blev mødt af en meget rolig og rar mand fra rumænien, som fortalte at de ventede på at kirken åbnede så de kunne få noget at spise og oplade deres telefoner. Efter mødet med manden, gik vi videre rundt på Vesterbro og fik en masse spændende fortællinger fra manden som gerne vil vise os rundt. Hele rammen for vores tur var lagt i forhold til at opsøge forskellige mennesker som vi vurderede lå under kategorien hjemløs og sårbar, i forhold til at få svar på det spørgsmål vi havde, men turen tog en drejning da vi møder manden som giver os et meget bredere kendskab til denne ‘verden”. Men undervejs får vi også spurgt dem, vi mødte, hvad det mest betydningsfulde for dem er, og der kom mange spændende og reflekterende svar.

Vores målgruppe er ret bred og mangfoldig. Den består af socialt udsatte voksne indenfor flere forskellige kategorier af udsathed. Det er en intersektionel målgruppe, dvs. en målgruppe som falder inden for forskellige stigmatiserede kategorier på en gang. Nogle af de kategorier vores målgruppe falder indenfor er hjemløshed, stofmisbrug, prostitution, kriminalitet, race, og køn. Dog er det ikke alle i vores målgruppe som befinder sig indenfor alle disse kategorier på en gang. Derudover er vores målgruppe også vores medstuderende, som repræsentanter for majoritetssamfundet, idet vi ønsker at igangsætte noget refleksion hos en minoritetsgruppe omkring hvilke forforståelser og stigma, de måske tillægger den udsatte gruppe, og idet vi ønsker at nedbryde en del af den afstand der kan opstå overfor denne gruppe. Udover som en del af majoritetssamfundet, synes vi også det er meningsfuldt at udføre tiltaget med vores medstuderende fordi de muligvis også når de er færdiguddannet kommer ud og møder målgruppen i deres arbejde. 

I forbindelse, med vores refleksioner fra feltarbejdet og til at udføre vores intervention, har vi valgt at lave en aktivitet hvor vi deler papir ud til alle hvorefter de skal skrive eller tegne den genstand eller ting der har betydning for dem, Herefter vil vi i åbent forum tale om de genstande de har valgt, for at forbinde den målgruppe vi har været ude og spørge, sammen eller se på de forskelle der er mellem os. Vi vil gerne skabe nogle refleksioner i blandt vores medstuderende, som kan få dem til at få forståelse af deres egne men også andres betydningsfulde genstande, som kan få nogle dialoger frem som ikke nødvendigvis er noget vi italesætte i dagligdagen.  

Vores fokus har været udsatte og sårbare, men det er også en aktivitet man kan lave alle andre steder. Aktiviteten rammer meget bredt så alle aldre kan være med, men vi skal selvfølgelig være klar på at de svar vi får kan rumme en forståelse for den forskel der kan være lige så vel som ligheder. 

-Fysiske rammer: Her er det mest optimalt at have papir og skriveredskaber, men det kan evt også udføres kun som en samtale eller plenum aktivitet.

Fagligt har vi haft meget fokus på kulturmødet og kulturforskelle.

Gruppe 3 – Terasa, Kirstine, Stephanie og Victoria 
puce21-ki02