Hvad kan du med bind for øjnene?

I forbindelse med vores didaktiske projekt på vores valgfag,
kreative udtryksformer – håndværk og design,
har vi udarbejdet en aktivitet som går ud på at man får bind for øjnene, får et objekt i hånden og får en klump trylledej. Ud fra dette skal man forsøge at forme det objekt man har fået i hånden, ud af trylledejen. Aktiviteten hænger sammen med et forløb vi har gennemført med en gruppe børnehavebørn, hvor børnene formede figurer af trylledej og ting vi havde været ude at samle i skoven på en tur vi gik sammen.

Vores mål er følgende:
Aktiviteten har til formål at deltageren stifter kendskab med materialet, som her er trylledej. Aktiviteten kan indgå i en række af flere små øvelser som introducerer deltagerne til hvad trylledej kan bruges til, hvordan man former det, og i det hele taget hvordan det er at arbejde med. Ved at fjerne den visuelle del af skabelsen skabes der fokus på oplevelsen af konsistens og brugbarhed, og fantasien og forestillingsevnen tages i brug.

Didaktiske overvejelser:
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til at tilrettelægge vores aktivitet. Her får barnet mulighed for at udtrykke sig og mærke sig selv gennem sanseindtryk og kreativitet, ved brug af de materialer de bliver tilbudt. Børnene er med til at udfordre deres kreativitet og på denne måde kan vi rykke deres grænser og give dem nye muligheder til, at tænke anderledes. Der skal være plads til at man kan udfolde sig. I aktiviteten får man styrket sine sanser, fantasi og sociale kompetencer, i og med at det er en aktivitet man deltager i sammen med andre.

Rammeforudsætninger:
Vores forudsætninger for aktiviteten har været at vi skulle finde en institution, hvor vi kunne lave aktiviteten med en brugergruppe fra begge vores specialiseringer – dagtilbud og special/social. Derfor har vi været ude i en institution med 9 basispladser hvor de resterende 25 ligger inden for almenområdet. De børn der bliver tildelt en basisplads er enten allerede diagnosticerede eller er ved at blive udredt inden for det man kalder ‘socioemotionelle forstyrrelser’ og ADHD.  

Vi gennemførte et forløb med børnene hvor trylledej var grundmaterialet, og derfor har vi valgt at udvikle en aktivitet for vores medstuderende hvor trylledej er i centrum.

Vi har taget udgangspunkt i en øvelse som introducerer til materialet, og på grund af tidsbegrænsningen har vi valgt en øvelse der ikke kræver kendskab til materialet på forhånd.

Øvelsen foregår indendørs og varer ca. 5 min. Derudover er der en kort introduktion og en fælles refleksion over øvelsen efter den er afsluttet.

Gruppe 11 – Klara, Katja og Monica
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H