Mål og rammer

Målet er at fremme den enkeltes udvikling og livskvalitet i form af sociale relationer samt en udvikling af den enkeltes fantasi samt kreativitet og visuel kultur kompetencer gennem et indblik i sine egne, samt andres følelser.

Vores målgruppe er børn og unge med autisme i alderen 10-17 år. Børnene er under aktiviteten i et aflastningstilbud.

Aktiviteten passer til 5 børn/unge, og 2 voksne, men dette kan tilpasse den gruppestørrelse man synes giver mening, alt efter målgruppe. Vi har valgt en gruppe på max 5 børn, da vi synes at det giver bedre mulighed for at der er ressourcer til at hjælpe det enkelte barn. Ved en mindre gruppe børn, er der også mere rum til dialog og for at alle får mulighed for at deltage i dialog.

For at udføre aktiviteten skal der være plads til kreativ udfoldelse med god plads, hvor de har plads til at udfolde sig.
Der skal være materialer nok til alle, så ingen skal sidde og vente og der her kan skabes en hindring i koncentrationen og den kreative proces. Vi vil opstille aktiviteten efter Reggio Emilia pædagogikken, da vi vil skabe et rum som er indbydende og åbent for muligheder og kreativitet.

Indhold

Aktiviteten indeholder en dialog mellem pædagogen og de unge omkring halloween: Her vil snakken primært gå på hvad de skal lave til Halloween, skal de klædes ud

hvad de forbinder og associere med halloween, både hvilke følelser, udklædninger, stemninger, farver, film, spil etc. Herefter bliver de introduceret til opgaven om, at producere en maske med udgangspunkt i deres forhold til halloween og som minder dem om halloween.

Efter dette skal de unge lave nye masker men hvor er det er deres subjektive syn på hvad der er uhyggeligt, men her associere til deres egne følelser om hvad der kan gøre dem bange: mørke, edderkopper, forskrækkelser. Men med et benspænd om at det ikke må være noget fra en film eller et spil etc.

Vores rolle som pædagoger vil være deltagende samt vejledende men også følge de unges impulser for nye ideer og fremgangsmåder og vække de unges følelser. Det kan være nødvendigt med denne målgruppe, at indtage en vejledende rolle, og hjælpe dem i gang eller videre i aktiviteten.

I aktiviteten vil vi undersøge om de unge viser deres indre udtryk eller om de er påvirket af deres visuelle kultur som PlayStation spil, film, musik, og deres daglige gøren på internettet. Man kan forudse, at mange af de unge påvirkes af deres visuelle kultur og dette vil præge deres masker. En udfordring vi tænker kan opstå under aktiviteten, kunne være at de unge kan komme ud af deres komfort zone, og dermed ikke have lyst til at deltage i aktiviteten. Her ville vi være vejledende, støttende og anerkendende, for at skabe et trygt rum for aktiviteten så flere ville have lyst til at deltage.

Vi vil sætte fokus på de unge som subjekt af aktiviteten og følge deres impulser og deres æstetiske proces. Under processen har vi en tese om at de unge kommer til at blive inspireret af hinanden, og deres æstetiske værker. Her kan man antage at der sker en æstetisk fordobling, hvor de unge inspirerer samt vidensdeler med hinanden. Derudover kan man samtidig antage at denne æstetiske fordobling, kan gøre at de unge begrænser sig selv, idet at de måske ikke vil skille sig ud fra resten, og bliver præget af de andres masker, fremfor for at følge deres egne tanker og deres sande impulser .

Et af formålene med denne aktivitet er at udvikle deres sociale kompetencer gennem en åben dialog om interesser og det, at skabe et fælles tredje. Derudover er et mål med denne aktiviteter også at udvikle de unge som personer ved, at snakke om egne samt andres følelser og udvide deres visuelle kultur kompetencer.

Her styrkes de sociale relationer og der skabes et fælles tredje.
puce20-ku05v