Projektbeskrivelse

 

1 Projektets titel Halloweenforløb hos voksne med udviklingshæmning 
2 Vision 

Hvad drømmer i om at gøre muligt? Hvad brænder i for at realisere?

 

Vores vision er at aktivere borgerne ud fra deres ønsker og behov. Derudover er vores vision at skabe deltagelsesmuligheder for et socialt fællesskab. 
3 Projektets baggrund

Beskrivelse af eventuel historik for projektet. Det kan være beskrivelse af en problemstilling. Det kan være beskrivelse af resultatet af forundersøgelser, som har ledt frem til et projekt.

 

På baggrund af nedskæringer i budgettet omkring aktiviteter for borgerne i botilbuddet, har vi som frivillige i dette botilbud ønsket at skabe aktiviteter for denne målgruppe ud fra de midler og ressourcer vi har kunnet fremskaffe. 
4 Formål

Beskrivelse af hvorfor projektet igangsættes. Og for hvem?

 

Formålet med dette projekt har været at lave en række af forskellige aktiviteter for borgerne, som rammer forskellige ønsker og behov. Hermed skal de små aktiviteter og elementer tilsammen udgøre et fælles mål, at samle borgerne mellem de to huse.
5 Målgruppe

Beskrivelse af hvem der får gavn af, at projektets igangsættes.

 

Dette projekt gavner både borgerne i Vinhaven og frivilligorganisationen “Hverdagsaktivisterne”. Hverdagsaktivisterne ønsker at skabe mindre afstand mellem handicappede og ikke-handicappede, ved bl.a. at invitere frivillige ud på bosteder og derved skabe aktivering af disse borgere. Ved at vi som pædagogstuderende i en periode indtræder som frivillige hos botilbuddet hjælper vi med at indfri dette ønske, samtidig med, at vi som pædagogstuderende bliver bekendt med en målgruppe inden for vores specialisering. Derudover kan hverdagsaktivitsterne gennem deres SoMe sprede budskabet omkring at normalisere relationen mellem handicappede og ikke-handicappede. 

Borgerne vil i perioden opleve en mulig forandring i deres hverdag, da vi som frivillige vil forsøge at imødekomme deres ønsker og behov bedst muligt og derved skabe aktiviteter som har deres interesser. 

6 Mål

Beskrivelse af hvordan formålet/formålene skal opnås.

Hvilke oplevelser skal deltagerne opleve? Hvordan kan i med ord og billeder beskrive idéen? Giv læseren en tydelig idé om indhold og oplevelsen af projektet!

 

Projektet tager udgangspunkt i en række forskellige mindre aktiviteter som til slut udgør en afslutningsfest og mindebog omkring en god tid.

De små projekter er bl.a. 

  • Relationsdannelse – Brunch 
  • Halloween krea & kaffe  
  • Relationsdannelse – gåtur for alle 
  • Halloweenkage –  
  • Et fællesskab og fælles tredje, bage boller
  • Tur ud af huset til Tivoli 
  • Bage pandekager og spille UNO, et fællesskab 
  • Græskarudskæring, udsmykning 
  • Aflsutningsfest 
  • Genbesøg + mindebog 
7 Succeskriterier

Beskrivelse af hvordan vi skal kunne se, at formålet er nået (så konkret og målbart som muligt).

 

Når vi besøger botilbuddet, bliver der lagt et opslag ind på bostedets IBG-tavle. Her kan borgerne tilmelde sig, hvis de ønsker at deltage i aktiviteten. Vi ønsker at skabe succes hos den enkelte borger, så IBG-tavlen kan hjælpe os med at skabe et overblik over de deltagende. Jo flere deltagende jo federe, men så længe én deltager, er det et succeskriterium for os. 
8 Økonomi

Hvad  koster projektet at gennemføre?

Hvad kan i tjene? Hvor vil I ansøge om penge?

Hverdagsaktivisterne har et samarbejde med LEV-organisastionen. Herigennem kan vi pr. person få 150 kr. at arbejde med. dvs. 150 kr. x 16 borgere + 4 pædagogstuderende. Derudover har vi forsøgt os med at søge sponsorater hos lokale og ikke-lokale butikker, i håb om at de ønsker at hjælpe med afviklingen af dette projekt. 
9 Projektperiode

Start og sluttidspunkt.

 

Projektet starter d. 14/09/23 og slutter d. 8/10/2023. 
10 Organisering, herunder rolleafklaring

Projektejer? Projektleder? Projektgruppe? Referencegruppe? Hvor foregår projektet? Hvad skal være til rådighed? Hvem er samarbejdspartnere?

 

Projektet vil primært foregå i botilbuddet og i det nærliggende miljø. En enkelt gang skal vi en længere tur ud af huset – Her er der tale om en Tivoli tur for borgerne.

 

11 Tidsplan

Herunder angivelse af blandt andet

·   hovedindsatsområder frem til de enkelte mål – hvad skal gøres? Hvem skal gøre hvad?

·   milepæle

·   møder med projektejer, styregruppe mv.

 

En gruppekalender har hjulpet med at skabe overblik over kommende datoer samt hvilke aktiviteter der skal gøre hvor og hvornår. 

Der evalueres efter hvert besøg i botilbuddet. På den måde får vi skabt et overblik over, hvad der fungerede og ikke fungerede. Ud fra evalueringen planlægges det næste besøg hos borgerne. På den måde kan vi foretage ændringer og tilpasse vores næste aktivitet nærmere hen mod borgernes interesser.

Der bliver i gruppen aftalt løbende, hvem der står for hvad. Vi har bla. én som står for vores budget, to som sørger for at handle ind den kommende aktivitet – dette foregår på skift. Vi har også en som står for kommunikationen mellem os og vores samarbejdspartnere.

12 Interessenter/netværk

En nærmere analyse af projektets interessenter og nærmeste netværk, herunder målgruppen. 

Hvordan skal projektet markedsføres og med hvilke midler?

 

Gennem Hverdagsaktivitsernes SoMe, bliver der løbende taget billeder af os frivillige, som videregives til Hverdagsaktivitserne. På den måde kan de vha. Instagram og Facebook markedsfører og reklamerer for vores projekt, som frivillige hos botilbuddet. 

Derudover bliver de forskellige aktiviteter som vi planlægger, udmeldt på en IBG-tavle som hænger i begge huse. På den måde kan borgerne i de to huse tilmelde sig aktiviteter, som vækker deres interesser. Her kan en fængende tekst og billeder hjælpe med at visualisere samt konkretisere de kommende aktiviteter, som vi har planlagt. 

13 Risici

En nærmere vurdering af projektets risici.

 

Vi kan komme ud for, at borgerne ikke finder vores aktiviteter interessante og derfor ikke har lyst til at deltage.

Derudover er der en risiko for at de sponsorater som vi henvender os til ikke er interesserede i projektet og derfor ikke ønsker et samarbejde.

 

 

14 Forankring

Beskrivelse af hvordan projektets forankres i foreningen/organisationen og derved fortsætter efter projektperioden.

 

Projektet forankres hos Hverdagsaktivisterne ved, at de gennem deres SoMe kan poste billeder, som kan inspirere andre frivillige i deres organisation til at gøre lignende. Derudover kan de inspirere andre kommende pædagogstuderende til at bruge elementer fra vores projekt til deres kommende projekt på valgfaget Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 
15 Kommunikation

Hvilken type kommunikation vil I bruge?

PR og markedsføring?

 

Vi har valgt at kommunikere ud til mulige sponsorater gennem mails, ansøgninger, telefonopkald samt personlige fremmøde. 
16 Evaluering

Hvordan vil I afslutte projektet? Hvad skal i huske? Fremtid!

Evaluering del 2 tilbageskue – Hvad har I lært efter projektgennemførslen mm.?

 

Vi har tænkt os at evaluere projektet sammen med borgerne i botilbuddet. Det vil vi gøre ved brug af en mindebog, som vi selv kreerer ud fra billeder, som er taget under de forskellige aktiviteter. Mindebogen vil blive brugt som et evalueringsredskab, da den skal fungere som omdrejningspunkt for samtalen. Ud fra samtalen med borgere kan vi nærmere vurdere projektet.

 

 

Gruppemedlemmer: Anna, Ananya, Kia og Sarah

puce21-kk01
puce21-kk01