Helt fra barndommen og op igennem livet er vores identitet i stadig udvikling. Man udvikler en forståelse af sig selv alene såvel som i relation til andre, og det skyldes, at vores forståelse af os selv hænger sammen med måden, vi fortæller om os selv på.

Måden vi skaber historier om os selv afhænger både af, hvad vi fortæller om os selv, samt vores fortælling om os selv i relation til vores omgivelser. Man kan sige, at vi starter med et plot. For at understøtte vores plot graver vi erindringer frem fra hukommelsen, og dem kobler vi sammen i en logisk sammenhæng, et lineært, kausalt forløb, for at gøre plottet forståeligt for andre og ikke mindst for os selv.

For at undersøge netop den indflydelse, som begivenhederne i vores liv har på vores identitet, har vi været ude og lave narrative interviews med tidligere misbrugere. Vi har valgt at lave en podcast-serie med det indhentede materiale, både for at arbejde æstetisk og kreativt med vores forløb, men også med tanke på, at det skal sendes tilbage til interviewpersonerne og give dem mulighed for måske at anskue deres fortælling i et nyt perspektiv.

 

På vores workshop vil vi arbejde ud fra en anden metode, der vil give jer mulighed for at erindre forskellige begivenheder eller perioder fra jeres liv, som I måske havde glemt, eller ikke tidligere har tillagt værdi.

På dagen vil vi med udgangspunkt i musik bede jer om at tænke tilbage på perioder af jeres liv, som en måde at påbegynde arbejdet med livshistorier.

 

Så kom med alt det, der er dig!

 


Cille, Kristine & Luna
CPE16o-KU18F
CPE16o-KU18F