1. Mål og rammer

Iagttagelse og observation, herunder matematik og se nuancer/forskelle på bænkebiddere

 • Blive/være opmærksom på bænkebiderens adfærd, og levevilkår.
 • Målgruppen bliver nysgerrige på hvilke rum bænkebiderne går ind i. og evt bliver nysgerrige andre miljøer bænkebiderne vil kunne færdes i. 
 1. Hvem er målgruppe/aldersgruppe?
 • Aktiviteten er tiltænkt målgruppen børnehavebørn i alderen 3-6 år. Men kan også bruges med større børn (og voksne), med interesse i smådyr som bænkebiddere.

 

 1. Hvilket deltagerantal (hvor mange egner aktiviteten sig til)
 • 3-5 deltagere pr. kasse er ideelt, men flere kan også gå an. 
 1. Fysiske rammer og materialer (er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)
 • Materialeliste:
  • 10 mælkekartoner
  • Saks/kniv
  • Lim/tape
  • Tørt sand
  • Køkkenrulle
  • Sort pap/karton til overdække
  • Bænkebiddere
  • bestemmelsesnøgle for krible/krabledyr (bænkebiddere)
  • Evt. lup
 • Aktiviteten kan foregå udenfor eller indenfor, men det er vigtigt at have et bord man kan tegne/skrive ved.
 • For at lave aktiviteten skal du kreere 2 kasser med 5 rum i. Dette kan laves ud af bundene fra mælkekartoner. Vores illustration viser hvordan den kan designes.
 • Du skal bruge saks eller kniv til at skære dem ud, og tape/limstift/limpistol til at sætte mælkekartonerne sammen.
 • For at lave aktiviteten skal man bruge en mængde bænkebiddere, 10 til 25 bænkebiddere pr. kasse man laver. 
 • Til rummene skal du bruge materialer, til at lave et miljø i hver som bænkebiddere 
  • Rum 1 skal indeholde tørt sand, og være uden overdække.
  • Rum 2 skal indeholde tørt sand og være overdækket så der er skygge.
  • Rum 3 skal indeholde fugtigt køkkenrulle i bunden, og være uden overdække.
  • Rum 4 skal indeholde fugtigt køkkenrulle i bunden, og være overdækket så der er skygge.
 1. Indhold
 • Vi starter med hver især at tegne en bækkebider ud fra hukommelse alene.
 • Derefter starter observations-aktiviteten med, i to hold, at putte bækkebiderne i kassernes midte og undersøge deres adfærd. Hvor de søger hen, hvilke rum vælger de?(hvorfor tror I de gør det?) Hvad de foretager sig? Hvordan ser de egentligt ud, når man kigger efter? Hvor mange led har deres rygskjold? Hvor mange ben har de? Hvilke farver har de? Er de “bare” grå? Er der forskellige typer af bækkebidere? Hvis ja, hvad er så forskellen?
 • Til slut beder vi alle tegne en bækkebider igen, efter de har insamlet ny viden og på den måde får deltagerne indblik i hvad de har lært

 

Didaktiske overvejelser

 • Vi tager udgangspunkt i det styrkede læreplanstema: Natur, Udeliv og Science.
 • Vi håber at skabe et læringsmiljø der understøtter lyst til at eksperimentere og give erfaring med naturvidenskabelige metoder gennem hypotesedannelse, observation, afprøvning og opsamling af ny viden.
 • De didaktiske overvejelser bygger på at børnene bliver deres egne lærere. Det er ikke os der formidler information, det er børnene selv der indsamler vigtig viden. 
 • Vi håber at aktiviteten facilitere en aktivitet der giver nysgerrighed på bænkebiddere, og lyst til at undersøge dyrene med velvilje

Azzez Al-Hulo, Patrick  Nilsson, Per Scheller, Sune Dichmann (Gruppe 1)


puce19-nu01
puce19-nu01