Vi har planlagt at følge det pædagogiske personale, på den institution vi har besøgt for, at observere hvordan de benytter naturen som pædagogisk redskab og for derefter selv at stå for en naturaktivitet. Vi snakkede med nogle af pædagogerne, om hvordan de benytter naturen til pædagogiske aktiviteter. De fortalte at de ikke umiddelbart har nogle faste pædagogiske naturaktiviteter på dagsordenen, idet at faste planlagte aktiviteter for denne målgruppe kan være svære at overholde. Dagsformen ændres fra dag til dag og det medfører, at faste aktiviteter ikke er noget de gør sig i. Hurtigt fortælles der af en anden pædagog at de jo ofte går ture rundt om den lokale sø, så alle har muligheden for at få lidt frisk luft og motion. Snakken omkring brugen af natur i pædagogiske aktiviteter går og vi fornemmer hurtigt, at en del af pædagogerne egentlig gerne ville være bedre til finde på aktiviteter i uderummet, eller tage en del af naturen med tilbage til institutionen.

Som en del af vores feltarbejde på institutionen Vestfløjen i Rødovre, har vi valgt at lave en aktivitet som omhandler nogle af de ting der findes i de danske skove. I denne aktivitet, skulle brugerne den første dag lære om udvalgte blade fra træer og planter. Den dag får brugerne mulighed for b.la. at se de forskellige blade i det plante herbarium vi konstruerede i undervisning på modul H. Vi snakkede lidt om nogle af de ting der vokser på de forskellige træer og planter, som kan spises. I denne proces, ønskede vi at give brugerne indsigt i en del af naturens mange træer og planter. Brugerne skulle ud fra præsentation af vores planteherbarium, vælge et specifikt blad som de fandt interessant. Herefter skulle de via en ekspedition i skoven finde bladet, bringe det med hjem og til slut tegne bladet på den måde, at bladet blev lagt under et stykke papir og herefter tegnet efter. På den måde kunne de konstruere noget fra oplevelser i naturen i trygge rammer på institutionen og dermed bringes nogle af naturens elementer også indenfor. Dette kan fremme læringen og interessen for specielt denne målgruppe. Vi mener at denne aktivitet danner en god ramme og grobund for gode oplevelser, læreprocesser og erfaringer. Vi synes samtidig at vi gennem naturen kan være med til at give brugerne, en forståelse for sammenhængen mellem natur, leg og oplevelse. Med dette projekt har vi som pædagoger til mål, at fremme interessen for naturen hos brugerne samt pædagogerne på institutionen. Vi ville præsentere naturen som et frirum til leg og læring, hvor der ikke nødvendigvis kræves den store planlægning af aktiviteter og gøremål, men mere introducere og viderebringe værktøjer til brugerne såvel som pædagogerne, som de frit kan benytte sig af udendørs og i naturen.

 
CPE15o-NU12