Ingen tilgængelig beskrivelse.

Mål og rammer

 

  • Denne aktivitet kommer til at foregå i  W4 11.13, hvor vi kommer til at sætte dem op i tre forskellige grupper(Tenor- mandestemme, Alter-dyb kvindestemme, Sopran-lys kvindestemme). Grupperne skal herefter synge en sang som er inspireret af en prison song, udført i formatet Call-Response, hvor grupperne synger forskudt af hinanden. 

 

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag?

 

  • Målet ved denne aktivitet, er at give de studerende en forståelse for hvordan musik påvirker os mennesker ift. Til vores hukommelse, sociale sammenhænge og livskvalitet. 
  • Et andet mål er at vi håber på at alle de studerende vil deltage aktivt i vores tiltag og se potentialet i musik som pædagogisk redskab. 

 

Hvem er målgruppe/aldersgruppe?

 

  • En gruppe voksne studerende med forskellige aldersgrupper, fra de forskellige VK valgfag på Campus Carlsberg i deres 5. semester. Alder spiller ikke den største rolle i korsang, der findes kor og fællessang helt ned til børnehaveklasser og helt op til plejehjem. 

 

Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)?

 

  • Aktiviteten egner sig i fleste tilfælde til 10-30 personer, i dette tilfælde deltager 28 studerende. Korsang fungere som regel bedst når man er over 15 personer, hvis folk ikke er trænede i det, så de kan læne sig op af hinanden. Her er det også relevant i forhold til hvad for en slags musik man skal synge, at have et godt fremmøde for hvert stemmeleje. For Eksempel kan det være svært og ukomfortabelt for 2 mænd at synge hele tenoren. 

 

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske

rammer og materialer?)

 

  • Vi skal benytte os af et rum, hvor der er plads til at opdele de studerende i 3 grupper, så de ikke står lige ved siden af i hinanden. Derudover skal vi bruge et klaver. 

 

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget når det gælder 

 

  • I forhold til den Social-special pædagogiske sammenhæng, er fællessang et justerbart pædagogisk redskab, som kan benyttes i alle afskygninger af praksissen. Lige fra almene skoler, specialbørnehaver, klubber, specialskoler, botilbud og plejehjem. Vi skal instruere et kor i selskab med de her studerende, dog når vi skal benytte det til vores kommende VK-eksamen, har vi tænkt os at fokusere på et aktivitetscenter for voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Her vil vi ikke instruere dem i kor, men blot synge fællessang med dem. 

 

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

 

  • Når vi er færdige med at synge i kor, kommer vi med et fagligt oplæg omkring musik og hjernen, i relation til den social-special pædagogiske praksis. Her vil vi bla. Komme omkring Peter Vuust, som er hjerneforsker, professor, jazzbassist og komponist. 

Niklas Øgaard Madsen, Kim Johansen, Isabella Kjeldsen. 

 

 
puce19-ku02m