Hvordan får man farve ud af naturmaterialer? 

 

Målet med denne aktivitet er at deltagerne skal undersøge naturelementer. Det vil være igennem naturlab modellen hvor de selv skal lave hypoteser for at se hvordan man kan få farver ud af materialerne.

Vores målgruppe er børnehavebørn, dog kan aktiviteten nemt justeres til den målgruppe man arbejder med.

Antallet af deltagere kommer an på hvor meget man vil gå i dybden med aktiviteten, 6 børn til 1 pædagog er en god normering så børnene kan samarbejde og bruge hinanden, samt har de nemt adgang til pædagogen da der ikke er så mange børn. 

Hvis vi afprøvede aktiviteten med børnene skulle det være delt op i to dages forløb, den første dag skulle vi sammen med børnene ud og finde de forskellige naturmaterialer og den anden dag vil vi være et sted indendørs hvor vi kunne afprøve vores hypotese. 

 

Aktiviteten

Vi har sanket en masse naturmateriale som vi tager med og alle naturelementer er frem og det forskellige elementer for at få farve ud af natur materialerne lige som: sprit, kogende vand, morter, stof. Her kan man tilføje at gå en tur med deltagerne for at fange lige de ting som de er nysgerrige på.

Aktiviteten starter med at vi laver grupper af 2-3 studerende, så forklare vi dem hvilke materialer vi har med og så stille vi undrings sprøgsmålet, som sætter gang i deres kreativitet.

Vi kommer med et undringens spørgsmål: “Hvordan får man farve ud af naturmaterialer?”. Så skal de finde på en hypotese, så afprøver de den og til sidst taler vi om hvordan de gjorde det og hvilken hypotese de havde. Hvis vi har tid til det, så skal de forskellige grupper præsenterer deres hypotese og om den har virket eller ej.

Faglig og didaktiske overvejelser. 

 

Vi vil bruge Metode lab modellen til at lave vores eksperimenter, her vil vi introducere metoden og forklare hvordan man kan bruge den til forskellige målgrupper. 

Vi har valgt at bruge metode lab modellen da vi syntes at metoden ret godt indrammer og fanger de mest essentielle elementer af den undervisning vi har haft de sidste 3 måneder på VK-Naturforløbet. Modellen kan være åben for nye metoder og fremgangsmåder, derfor mener vi også at den er god at have med sig når man skal ud i praksis, da den også er nem at gennemføre.

Vi har valgt selv at vælge undringsspørgsmålet da vi ikke har så meget tid, men vi vil forklare deltagerne at hvis vi var ude med en gruppe børn, så ville det være et spørgsmål som børnene undrer sig om som pædagogen så tager videre og formulerer eksperimentet. 

Vi vil arbejde med Metodelab modellen, som en måde at arbejde med science sammen med  børnene. Dette er for at komme væk fra tanken om at naturvidenskab er noget der skal formidles fra den voksne til barnet, hvor svarene på børnenes spørgsmål bliver givet, og at potentialet for læring og undersøgelse altså undersøgelse altså lukkes ned. Dette stemmer også overens med læreplanerne, hvor der under ‘science’ står at Sciencetilgangen vægter en undersøgende tilgang, som åbner for en aktiv inddragelse af naturen.”(Børne- og undervisningsministeriet, 2018, s. 44). 

Bæredygtighed og naturfilosofi

Vi har valgt at bruge materialer fra naturen, som vi finder på jorden. Det har vi gjort da vi har haft meget undervisning om bæredygtighed og naturfilosofi, så vi mener at det er en vigtig del af aktiviteten. Vi vil tale lidt om hvordan aktiviteten er en del af det antropocentriske natursyn, fordi vi bruger naturen til at lave eksperimenter og kunst. Det vil sige vi tager naturens elementer og kreere nogen menneskelig. 

 

Skrevet af: Gruppe 1, Maja, Maria, Christian og Christine.
puce20-nu01
puce20-nu01