Improvisation, fantasi og kreativitet

Vi vil på baggrund af en portfolieopgave som omhandler det at gå i teater. Vi giver jer et indblik i hvordan man kan arbejde med at gøre ‘oplevelsen af at gå i teater’ til en god og sjov oplevelse. Det kan for mange børn og borgere godt kan virke overvældende, alle de sanseindtryk man får når man skal i teateret. Man skal hen til teateret, måden teatret ser ud på både inde og ude. Derudover skal man se forestillingen også skal man hjem igen.

Vi har derfor skabt nogle medier som vi vil introducere jer for med udgangspunkt i social-specialområdet, samt vi vil fortælle jer hvad vi har været igennem på vores valgfag. Slutteligt vil vi lave en didaktisk aktivitet.

Kort beskrivelse af vores kreative proces med teaterstykket Min mormors gebis 
Vi skulle producere et skriftligt og kreativt materiale som både kommende pædagoger og nuværende pædagoger kunne bruge til en specifik målgruppe. Det skulle kunne bruges som forberedelse og efterbearbejdning af teaterforestillingen Min Mormors Gebis, da det til tider kan virke overvældende for børn og andre brugere at komme i teater.
I vil til seminardagen få et større indblik i det ovennævnte samt se de fysiske produkter som vi har udarbejdet det omhandler en folder, opskriftsamling, pop-op-bog og en fantasikuffert.

Gennemgang af vores valgfagsforløb

Igennem vores valgfag leg, drama og teater har vi primært arbejdet med dramapædagogik, som omhandler en lang række af teorier og arbejdsmetoder inden for drama og teater som kan benyttes ude i praksis.
Vi har arbejdet med de 4 grundelementer i drama som er følgende: figur, tid, rum og fabel og taget udgangspunkt i forskellige dramaøvelser f.eks. medier, flow, improvisation, forumspil samt brugt vores kreativitet og fantasi. De førnævnte metoder er alle nogen man kan anvende i alt helt fra vuggestuen til videregående uddannelser, fritidsklubber og på social-specialområdet.
Derudover har vi arbejdet med begreberne: æstetik, æstetisk fordobling, fantasi og kreativitet.
Vi har skulle lave diverse portfolieopgaver, som har understøttet den nye viden vi har fået gennem undervisningen. F.eks. har vi været inde på Det Lille Teater hvor vi har lavet et didaktisk forløb på baggrund af en teaterforestilling kaldet “Min Mormors Gebis”.

Til Københavns Kulturnat fik vi stillet til opgave at arrangere en teaterforestilling med et selvvalgt overordnet emne men inden for en valgt kategori som i dette tilfælde var verdensmålene.
Denne proces og produktion krævede at vi skulle idéudvikle, øve, og forfine vores forestilling for samtidig også, at kunne dokumentere ens egne refleksioner og slutteligt lægge det op på gruppens fælles padlet.

Desforuden har der været flere portfolieopgaver såsom at gengive et kapitel i vores grundbog med de vigtigste hovedpunkter understøttet med et PowerPoint, skabt en dansevideo, skrevet en artikel og fremført som eksperter, mm.

Læringen vi ser gennem drama udvikles ved deltagernes egen skabende virksomhed og refleksioner, dette er i sammenspil med følelser, sansning, mimik, tale, bevægelse og forestillingsevne.

Didaktisk aktivitet

Beskrivelse af aktiviteten 

Der ligger en masse forskellige ting på gulvet, som man skal gå rundt og tage op hvorpå man skal bruge dem til noget andet end hvad det bruges til normalt. F.eks. ligger der en bamse, den kan man lege er en baby eller en boksepude.

Her bruges jeres improvisation, fantasi og kreativitet.

Teori

Improvisation
Er en skabende proces hvor resultatet, og vejen dertil ikke er bestemt på forhånd, men bliver skabt ud af de impulser man selv har eller får fra andre. Improvisation spiller en stor rolle i flere æstetiske processer og kunstformer såsom teater, dans, kunst og musik.

Fantasi
Fantasi er en tankevirksomhed, en evne til gennem et indre billeddannelse at kunne forestille sig det, som ikke umiddelbart kan sanses, enten fordi det ikke er til stede eller fordi det ikke eksisterer. I fantasien er alt muligt: Drømme bliver til virkelighed og ideer kan opstå.

Kreativitet
Man er kreativ når man nyskaber, når man udvikler nye ideer eller giver en ny form til gamle ideer. Det drejer sig om en skabende proces, hvor man gennem kreativiteten lader sin fantasi komme til udtryk via et produkt, leg, mode, kunst, osv. Kreativitet og fantasi er afhængige og dialektiske forbundet. Fantasien er tankevirksomheden og kreativitet er er evnen til at benytte de tanker, til at skabe noget nyt samt noget der ikke allerede findes.

Hvem er vi?

Vi er en studiegruppe på 4 personer med specialisering inden for social-specialområdet ved navn: Nadia Mbarki, Edona Emini, Sabrina Noe-Nygaard og Natasha Ekfeldt.
puce17-ku06d
puce17-ku06d
puce17-ku06d