Seminardag Modul I – CPE15o-KU16D

 

Teori om Improvisationsteater

‘’Udviklingen forløber i en vekselvirkning mellem indtryk og udtryk. Udtrykket, for eksempel en teaterimprovisation over et tema, bygger på deltagernes indtryk og forståelser af sig selv, tilværelsen og temaet. Forståelserne justeres og kvalificeres gradvist i mødet med medspillere og instruktør (pædagogen), hvorigennem stykket når et stadig højere kvalitetsniveau via trinvis revision og tydeliggørelse af de sceniske udtryk, replikker eller handlingselementer.’’

Teaterimprovisation bygger på handlinger som ikke er bestemt på forhånd, men bygger på børnenes indtryk og forståelse af det tema som vi har pålagt dem. Vi havde ikke valgt et decideret tema, men vi havde valgt at arbejde med modsætninger såsom: nat og dag, politi og røvere mm. Børnenes forståelse af disse temaer bearbejdes i mødet med deres medspillere under udførslen af teateret.

Målgruppe

Vi har specialiseringen skole/ fritid, hvor vi har været på en skole i 3 klasse i den understøttende undervisning. Her har vi fået lov til, at prøve nogle forskellige aktiviteter med henblik på drama og teater. Vores fokusområde er, at styrke det sociale fællesskab i klassen. Klassen består af 20 elever i alderen 9-10 år. Vi har fået stillet et klasselokale til rådighed, hvor vi og børnene kunne udfolde os.

 

Aktivitet

Vi startede med, at lave nogle forskellige opvarmningslege. På det første besøg lavede vi en opvarmningsleg med formål i, at lærer hinandens navne at kende. Her skulle man fortælle sit navn samt udfører en bevægelse, hvor alle var aktiv deltagende. Ydermere lavede vi opvarmningsleg hvor det gik ud på, at man have ryggen imod hinanden i en cirkel. Der skulle man, sige en sætning med forskellige karakterer, det kunne f.eks. være en ond person. Børnene skulle derfor prøve at sige en sætning med deres egen forestilling om hvordan en ond person ville sige det.

Efter opvarmningslegen delte vi klassen op i to-mands grupper. Her fik grupperne til opgave at lave et skuespil, hvor de hver i gruppen fik en rolle som var modsat af hinanden. Det kunne f.eks. være en politibetjent og en røver, eller dyrepasser og en elefant. Dette er roller som børnene kender til og har indsigt i. Vores rolle i denne form for teater er at være dommer over børnene. Vi giver dem opgaven og fortæller dem legens præmisser. De fik 10 min til at øve sammen. Efterfølgende valgte vi en gruppe som skulle starte med fremføre det for klassen. Her havde de ca. 3 min til at improvisere noget. Hvis de ikke havde nået at udføre en slutning inden de 3 min var gået, begyndte vi som dommer at sige til dem at de skulle afslutte.​

 

Skrevet af: Stefan og Nabaa

Hold: CPE15o-KU16D

Kreative Udtryksformer – Dramateater

CPE15o-KU16D
CPE15o-KU16D