Seminar Katalog

Vi har efter feltarbejdet på plejehjemmet fundet ud af en masse interessante ting, som vi rigtig gerne vil arbejde videre med. Vi har især fundet det interessant at kigge på, hvordan hverdagen har ændret sig for den enkelte fra før Corona til nu.

Vores medstuderende skal sidde i deres studiegrupper. Vi præsenterer hvad aktiviteten går ud på, som er at de fælles i studiegrupperne skal lave et kreativt produkt. Dette produkt skal til sidst sættes sammen med de andre studiegruppers produkt. På den måde opnår de at lave et produkt fælles i mindre grupper, som i sidste ende sættes sammen, som vi håber kan være med til at skabe fællesskab på trods af afstanden. Grupperne kan til sidst sammen kigge på det fælles produkt de har skabt mellem hinanden.

Vi uddeler pap og tusser til hver gruppe. Vi udleverer spørgsmålet;

Hvordan har din hverdag ændret sig fra før corona til nu?

Derefter skal de i studiegrupperne tale sammen og reflektere sammen over, hvilke tanker og hvad de kan tegne på pappet, som netop repræsenterer disse ændringer.

Sammen skal de i gruppen tegne og farvelægge de motiver som de vælger at fremhæve.

Målet med denne didaktiske aktivitet, er overordnet at opbygge et fællesskab og sociale relationer, men der arbejdes også med sanser og finmotorik. Vi er klar over at disse begreber passer bedst ind i målgruppen med dagtilbud. Hvis vi kigger på begreberne i forhold til vores valgte målgruppe, som er beboerne på plejehjem, mener vi at det sagtens kan anvendes her. Det er vigtigt at arbejde med deres sanser og finmotorik. Under Corona har flere beboere mistet noget funktionsevne i forhold til at de ikke længere må de samme ting. Et eksempel fra feltarbejdet er, at putte salt og peber på deres mad. Dette er ikke længere tilladt, det bliver gjort for dem. Når vi laver en aktivitet, hvor vi bruger følesansen og arbejder med finmotorikken, går vi ind og arbejder med beboernes funktionsevne.

Vores position undervejs i aktiviteten, er at vi er til rådighed for eventuelle spørgsmål, guidning og hjælp. Vi deltager ikke selv aktivt i aktiviteten, men observere undervejs.

I vores feltarbejde oplevede vi stor ensomhed som en konsekvens for flere. Derfor mener vi at dette kreative produkt, er et godt redskab til at skabe flere sociale interaktioner og et stærkere fællesskab. Det endelige kreative produkt, skal symbolisere fællesskab mellem dem alle.

Vi har gjort os nogle overvejelser om hvad dette fælles projekt muligvis kan resultere i.

Vi har blandt andet snakket om at det kan blive et fælles tredje mellem nogle beboere eller i dette tilfælde vores medstuderende, at de har lavet dette kreative produkt sammen. Dette kan være et springbræt for et samtaleemne og derigennem opbygge en ny eller stærkere relation.

Gruppe 3

Seghen Tesfu, Rebecca Ryding, Rosa Polenz og Emilie Buhl-Holmkjær
puce18-ki01
puce18-ki01