På valgfaget natur og udeliv har vi arbejdet med natur, udeliv, science og bæredygtighed. Undervejs i modulet er vores gruppe blevet inspireret og nysgerrige på at arbejde med insekter og dyreliv. Vi har derfor, på vores aktivitetsbesøg i en børnehave, arbejdet med et projekt hvor vi har været ude i nærområdet og samle insekter og smådyr. Også på baggrund af den styrkede læreplan om natur, udeliv og science var vores tanke at skabe nysgerrighed og undren og lære børnene hvordan man på bedste vis udviser respekt og forståelse for naturen, planter og dens dyreliv.

En opmærksom naturoplevelse forløber i tre faser. En opdagelsesfase, en undersøgelsesfase og en refleksionsfase (Fischer og Madsen 2001, s 61)

Vi tog børnene med ud i nærområdet og se hvad for smådyr og insekter der levede der og hvordan de så ud. Her kunne vi se at børnene gik på opdagelse og brugte deres erfaringer og fantasi til at finde dyrene. Det er her børnene bruger opdagelsesfasen da vi sammen finder ud af hvor vi skal lede efter dyrene og finde ud af hvor de lever.

Undersøgelsesfasen er når børnene får lov til at undersøge og studere. Derfor havde børnene lagt de insekter og dyr de havde fanget ned i de medbragte syltetøjsglas og founaboxe. Vi studerede dyrene sammen med børnene og havde en åben dialog om hvad barnet så og opdagede.

Derefter havde vi valgt at børnene skulle tegne for at styrke refleksionsfasen. Mens børnene tegner, tales der om hvad de kunne huske og se. Fx ‘hvordan dyret så ud?’ og tale med hinanden om hvorfor har edderkoppen 8 ben?, og hvorfor samler bænkebidderne sig i klumper’?. I den her fase kan børn og pædagoger lære om insekterne og forundre sig sammen.

Igennem hele vores aktivitet har vi forsøgt at indtænke læreplanstemaet ‘science’. Science handler om at vi som pædagoger ikke skal være professorer i naturen og læse en hel masse op. Vi skal sammen med børnene være nysgerrige på omgivelserne, i dette tilfælde natur og dyreliv. Det gør vi ved at undersøge og eksperimentere og rode i jorden.

Det at børnene prøver at iagttage dyrene og tegne dem, hjælper deres koncentration og finmotorikken. Samt at ved at iagttage udfordrer man børnenes evne til at se og opfatte elementer som form, struktur og farver. Herefter vil de knytte deres iagttagelser sammen med den viden vi giver dem om dyrene de finder. Ellers undersøger vi sammen med dem om det de gerne vil vide om dyrene, fx ved brug af Ipad, leksikon eller andet.

Ifølge Jean Piaget tilegner barnet sig basale erfaringer med omverdenen primært gennem sansemotorikken. Samt at barnet styrker sin kognitive viden, også selvom sproget sideløbende åbner nye erkendelsesmåder, er det frem til syvårsalderen primært gennem sansemotorikken, at barnet tilegner sig basale erfaringer med omverden (vejleskov 1976) (Edlev, L.T., 2015)

Imens vi samlede dyr og fauna var der både det sanselige ved at børnene leder efter dyr i forskelligt terræn, (fx under blade og træstammer, på bakkeskråninger og under sten samt at de kunne mærkede hvordan de forskellige dyr føles når de kravler eller slanger sig frem på ens hånd. At børnene prøver at iagttage dyrene og tegne dem, styrker deres koncentration og finmotorikken samt at ved at iagttage opøver man børnenes evne til at se og opfatte elementer som form, struktur og farver. Herefter vil de knytte deres iagttagelser sammen med den viden vi giver dem om dyrene de finder, ellers undersøger vi sammen med dem om det de gerne vil vide om dyrene.

Ifølge Ejby-Ernst handler det ikke om at man skal belære og eksaminere børnene i konkret viden om natur, men at vi som pædagoger kan skabe situationer hvor vi kan støtte børnene i at forstå og udvikle deres viden gennem sanselige, sociale, kropslige og intellektuelle processer. Her mener han at vi skal tænke over hvordan vi har dialog med børnene, at hvis man bruger ord om f.eks ‘Rullekaj’ om kuglebænkebider, får børnene sjældent nye perspektiver og øget forståelse. Derfor kræver det en vis grad brug af et fagsprog. (Edlev, 2015, s)

                  

Udarbejde af Heidi Madsen, Tine Louise Lemvigh, Nick Stampe Andersen og Jesper M Jensen

Litteraturliste

Broström, Stig & Frøkjær, Thorleif. (2018) Det ved vi om science, bæredygtighed og matematisk opmærksomhed. Dafolo.

Edlev, Lasse Thomas. (2015) Natur og miljø i pædagogisk arbejde. 3 udgave. Gyldendals bogklubber.
pucf17-nu01