Vi er en fire mands gruppe, med to forskellige specialiseringer; dagtilbud og social- og special. Vi har valgt at koble de to specialiseringer sammen for at indhente viden om hinandens specialiseringer og lære om hvordan vi tværfagligt kan bruge hinanden som kommende pædagoger og kulturmødet derimellem.

Vi har i modul H og I arbejdet med kulturmøde og interkulturalitet. Vi har bl.a. arbejdet med kulturanalyse og kulturbegreber.
Vi har valgt i modul I at beskæftige os med inklusionskultur i pædagogisk praksis, med fokus på børn med særlige behov ind for autisme spektrum forstyrrelser og almene børn og det kulturmøde der opstår. Vi har været ud og snakke med en leder fra en institution for basisbørn og almene børn som er fra alderen 3 til 5 år.

Vi vil gerne fremvise en video om, hvad det vil sige at have autisme spektrum forstyrrelser og hvilke udfordringer og behov en person med autisme spektrum forstyrrelse har brug for, samt vil vi undersøge hvilke lovgivninger der er for børns rettigheder, såsom trivsel, omsorg og inklusion. Vi vil gerne lave en fællessamling hver fredag som en aktivitet for både basisbørn og almene børn. Vi vil lægge vægt på at følge barnets spor i forhold til deres behov.

Når man fremfører en aktivitet i praksis, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om hvordan aktiviteten skal planlægges bedst muligt. Vi har derfor taget udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel (Sehested, 2009).
Den didaktiske relationsmodel er et redskab til planlægning af pædagogiske aktiviteter, så man forholder sig til flest mulige faktorer på samme tid, hvilket kan fremme den afsluttende refleksion. Hiim og Hippe har udarbejdet 6 punkter, hvilke vi har benyttet os af i vores overvejelser.

CPE16o-KI11
CPE16o-KI11
CPE16o-KI11

CPE16o-KI11