Social innovation & entreprenørskab

Da vi lever i et samfund, der er under konstant udvikling, er vores profession nødt til at følge med disse forandringer. Ny viden kommer hele tiden til, hvorfor det er vigtigt, at man, som fagperson, kontinuerligt opdaterer sin viden og er åben for forandringer i praksis. Med profilen i social innovation og entreprenørskab, udvikles vores faglighed med fokus på at skabe innovative tiltag i praksis, på trods og i kraft af eksisterende dilemmaer, udfordringer og faglige refleksioner, inden for social- og specialområdet især. 

Denne faglighed er udgangspunktet for vores projekt, som har en ambition om at udbrede brugen og forståelsen af den innovative faglighed og idéudviklingsproces. Projektet er en hybrid velfærdsløsning, der henvender sig til praktikere fra alle sociale professioner, og de bærende værdier for organisationen er samskabelse og empowerment. 

 

Projektet: Innovatarium

Vi arbejder med at udvikle ideen om et praksiscenter for social innovation. Praksiscenterets overordnede formål er praksisudvikling af innovative velfærdsløsninger. En nonprofit organisation, der faciliterer muligheder for erfaringsudveksling og ideudvikling mellem praktikere, og henvender sig hovedsageligt til praktikere inden for velfærdsprofessioner. Centrets ansatte står for vidensopsamling, vidensdeling, samt at facilitere og rammesætte de innovative udviklingsmøder.

Arbejdsformen i huset er  workshops og thinkshops. Workshop hvor deltagere fra praksisfeltet udveksler erfaringer og finde nye løsninger og Thinkshops hvor forskellige oplægsholdere vidensdeler. Herudover forestiller vi os forskellige events, som foredrag, åbne workshops og kursusdage f.eks. i samarbejde med fagforeninger, samt innovationsmesser og møder på tværs af professioner med målet om at give inspiration og konkret sparring til udvikling af ideer. Det er vores tanke at både fagprofessionelle og tilknyttede borgere kan deltage i aktiviteter for i fællesskab at udvikle praksis.

Husets er en hybrid velfærdsorganisation, hvis drift finansieres gennem betaling for deltagelse i work- og thinkshops. Centeret kan søge midler fra organisationer, fonde og fagforeninger, herunder midler fra EU.

Husets skal have en central placering i landet i tilknytning til overnatningsmuligheder for deltagere og aftaler med interessenter.  Det skal være et hus, som inspirerer til kreativitet, så vi forestiller os et miljø, hvor der er elementer med nugging repræsenteret for at konkretisere og visualiserer innovation i praksis samt give deltagere en oplevelse, som pirre deres nysgerrighed kreative mindset.

Innovatariet skal også repræsenteres med en hjemmeside, som skaber muligheder for netværk og gør det innovative materiale let tilgængeligt for alle. 

Udarbejdet af Kamilla Mette Lindholm Lynge & Anja Broe
Specialisering: Social- & specialpædagogik
Profilhold SISE: Social Innovation og Entreprenørskab
Puce18-se01, Gruppe 4.a

 

puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01