I dette valgfagsmodul Natur og Udeliv har vi i gruppen fokuseret på bæredygtighed og naturforståelse. Vores læringsmiljø har i dette forløb været uderummet og dette har givet os en større indsigt i naturforståelse. Vi har lært hvordan man tilrettelægger et pædagogisk forløb med fokus på en naturvidenskabelig tilgang, hvor nysgerrighed er et vigtig element i den science didaktiske vinkel.  

 

Til det har vi i dette modul været ude på feltarbejde i en institution, hvor vi har lavet forskellige aktiviteter med en lille gruppe børn. Vi fik inspiration fra et tidligere feltbesøg, hvor de serverede insekter til børnene.  Vores feltarbejde startede ud med at finde brændenælder og i samarbejde med børnene undersøge omgivelserne. Vi eksperimenterede med brændenælderne og undersøgte deres egenskaber. Derefter lavede vi mad med b

 

ørnene i uderummet, hvor brændenælderne indgik som ingrediens. Sidste dag med børnene, havde vi spiselige melorme med samt nogle levende, som børnene kunne se og røre ved. Vi viste billeder afmelormenes cyklus, og havde en dialog med børnene omkring brug af insekter, hvor vi derefter stegte melormene og smagte på dem

 

 

Gennem vores aktivitet har vi haft fokus på Science begrebet, som omhandler, at man med barnet som medforsker, undersøger naturen og følger deres spor og interresser. Vi u
ndersøgte melormene og brændenælderne og tilberedte dem i samarbejde med børnene.

 

 

Vi har tænkt bæredygtighed ind i vores aktivitet ved at bruge naturens ressourcer som f.eks. brændenælder samt insekter.På baggrund af de 17 verdensmål har vi haft fokus på det 12. mål, som vedrører at sikre bæredygtig forbrug og produktionsformer. Ved brug af insekter i stedet for eksempelvis kvæg, reducerer vi CO2 udslippet, da de kræver væsentligt mindre væske og føde og kræver mindre kvadratmeter.

Med udgangspunkt i Kryger & Krabbes figur, som overordnet handler om at vi gennem konkrete oplevelser me

d børnene, på sigt kan føre til holdninger omkring bæredygtighed og  miljø. Vi har derfor indtænkt insekterne og brændenælderne i vores aktivitet, for at vise alternative mad muligheder og på sigt blive miljøbevidste forbrugere der har egne holdninger og kritiske blik på de valg der bliver taget.

 

 

Joanna, Aleyna, Mads og Mikkel

NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12